Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Krajową Izbą Opakowań (KIO), Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl zapraszają projektantów, producentów i użytkowników opakowań do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar.

Organizatorzy Konkursu zachęcają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania, otwierające drogę do współzawodnictwa w Światowym Konkursie Opakowań WORLDSTAR. Sukces pierwszej i drugiej edycji Konkursu z roku 2002 i 2004 dowiódł, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.
ORGANIZATORZY:


SPONSOR:


PATRONI PRASOWI:


Honorowy Patronat: Minister Gospodarki i Pracy
HISTORIA KONKURSU Idea organizowania konkursów opakowań na poziomie krajowym i między-narodowym zrodziła się w Europejskiej Federacji Opakowań (EPF) w latach 50-tych jako ważnego środka promocji przemysłu opakowań oraz reklamy pakowanych wyrobów w miejscu sprzedaży. W Polsce pierwszy ogólnopolski konkurs został zainicjowany w roku 1965 pod nazwą „Złoty Kasztan” i po 14 latach uległ zawieszeniu z powodu trudności gospodarczych w kraju. Szybki rozwój gospodarki narodowej w latach 90-tych stworzył warunki do wznowienia konkursu o zasięgu krajowym i dostosowania go do aktualnych wymogów wolnego rynku. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) podjął to wyzwanie i we współpracy z Krajową Izbą Opakowań (KIO) oraz Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) zorganizował w 2002 roku 1-szą edycję konkursu pod nazwą PakStar 2002. Spośród 20 zwycięzców Konkursu PakStar 2002 i 2004 - czterech otrzymało nagrodę w Światowym Konkursie Opakowań WorldStar. Pierwszym polskim laureatem tej prestiżowej nagrody został Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX z Warszawy, którego opakowanie - Pudełko do detalicznej sprzedaży i prezentacji kosmetyków, nagrodzono w Konkursie WorldStar 2003. Nagrodę Światowego Konkursu Opakowań WorldStar 2004 otrzymały następujące firmy:
• Ecolean Poland Sp. Z o.o., Jaworowa Raszyn – za folię Lean Cover Carbon Black (LCCB) do pakowania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych • Hartmann Polska Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski – za opakowanie iMAGICTM do jaj • MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., Rzeszów – za worek do nawozów mineralnych. Każde z nagrodzonych opakowań posiada cechy, które w ocenie jury Konkursu WORLDSTAR punktowane są najwyżej: funkcjonalność, walory prezentacyjno-reklamowe oraz ekologiczne. Zobacz:

Laureatów Konkursu Pakstar edycja 2004

Laureatów Konkursu Pakstar edycja 2002
CEL I ZASADY KONKURSU

Celem Konkursu PakStar jest wyrażenie uznania i nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalenia opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników. Szczegółowe przepisy określające zasady i warunki udziału w Konkursie "PakStar", wraz z formularzem zgłoszeniowym, znajdują się w Regulaminie Konkursu, aktualizowanym dla każdej edycji konkursu.

Regulamin wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie PakStar 2006 zostanie rozesłany przez COBRO bezpośrednio do zainteresowanych oraz zamieszczony w witrynach internetowych www.cobro.org.pl; www.kio.pl i www.opakowania.com.pl. Zasady Konkursu oparte są na regulaminie Światowego Konkursu Opakowań WORLDSTAR.

KRYTERIA OCENY

Opakowania zgłaszane na Konkurs dzielą się na trzy kategorie:
• materiały opakowaniowe;
• opakowania jednostkowe i grupowe;
• opakowania zbiorcze i transportowe.

Oceny zgłoszonych wzorów dokonuje powoływana przez Dyrektora COBRO Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: dyrektor COBRO, prezes KIO - jako przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji, w tym przedstawiciel Federacji Konsumentów i specjaliści w zakresie:
• materiałów opakowaniowych,
• opakowań jednostkowych i grupowych,
• opakowań zbiorczych i transportowych
• marketingu,
• wzornictwa przemysłowego,
• logistyki,
• ekologii.

Komisja dokonuje oceny zgłoszonych wzorów kierując się następującymi kryteriami:
• nowoczesność (w tym zastosowanie nowych materiałów, oryginalność rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystanie nowych technik itd.);
• przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania;
• właściwości decydujące o skutecznej ochronie pakowanego wyrobu;
• walory estetyczne;
• walory informacyjne opisu na opakowaniu;
• walory reklamowe;
• walory ekologiczne.
Pobierz REGULAMIN PAKSTARu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w II kwartale 2006 roku, natomiast ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień we wrześniu 2006 podczas Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK.

NAGRODY

Zwycięzcom Konkursu zostaną wręczone dyplomy i statuetki. Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku "PakStar" oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych, telewizyjnych i internetowych.
Wyniki Konkursu rozpowszechniane będą w prasie branżowej, folderze LAUREATÓW oraz mediach, w tym w internecie na stronach: COBRO www.cobro.org.pl, KIO www.kio.pl oraz Internetowego Serwisu Branżowego www.opakowania.com.pl.

Nagrody wręczone zostaną zwycięzcom w czasie uroczystej ceremonii organizowanej podczas trwania Międzynarodowych Targów Opakowań i Logistyki TAROPAK we wrześniu 2006 roku w Poznaniu. Nagrodzone i wyróżnione opakowania będą eksponowane w wyodrębnionym stoisku LAUREATÓW na Targach TAROPAK, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

Opakowania nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie PakStar mogą ubiegać się o trofea Światowego Konkursu Opakowań WORLDSTAR.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opakowania i materiały opakowaniowe wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce. Wzory zgłaszać mogą projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

Wzory opakowań i materiałów opakowaniowych należy zgłaszać do 31 marca 2006 roku pod adresem:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa

Zainteresowani udziałem w Konkursie proszeni są o podanie danych adresowych w celu przesłania zaproszenia i regulaminu wraz z formularzem zgłoszenia udziału.

Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu:
(022) 842-20-11 w. 50;
e-mail: pakstar@cobro.org.pl
oraz na stronach internetowych:
www.cobro.org.pl www.kio.pl www.opakowania.com.pl

Źródło: ''