W segmencie opakowań soków, nektarów i napojów owocowych obserwuje się ostatnio tendencje zwiększania udziału opakowań PET, ponieważ producenci coraz chętniej inwestują w linię do rozlewu w technologii aseptycznej i tzw. barierowej, zastępując butelki szklane i pudełka z laminatów butelkami PET. Tendencja ta wynika z upodobań konsumentów, którzy oczekują produktów w wygodnych i lekkich opakowaniach.

Opakowania PET i ich recykling

Biorąc pod uwagę materiał opakowania, krajową sieć do pozyskiwania odpadów opakowaniowych, a także infrastrukturę techniczną i technologiczną do recyklingu, opakowania z PET wypadają korzystniej niż pudełka z laminatu. Wśród istotnych argumentów w tym zakresie, należy wymienić następujące:

- Opakowania PET stanowią jednorodne i wartościowe tworzywo polimerowe.
Po zużyciu produktu, konsumenci zazwyczaj umieszczają je w pojemnikach
do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych bez zamknięcia, co sprawia,
że prawie 100 % tworzywa można wtórnie przetworzyć;

- Średni poziom recyklingu butelek z PET w Polsce kształtuje się w granicach 30%1, czyli jest wyższy, niż obligatoryjny poziom przewidziany dla opakowań z tworzyw sztucznych na rok 2014;

- Recykling materiałowy butelek PET jest realizowany przez wiele firm krajowych
o znaczących zdolnościach przerobowych (w ostatnich latach uruchomiono kilka nowych linii przetwórczych). Zakres zastosowań PET z recyklingu jest coraz szerszy. Płatki lub regranulat mogą stanowić surowiec do produkcji wielu wyrobów, takich jak: folie, opakowania, taśmy, włókna, przędze poliestrowe, włókniny, tkaniny, płyty budowlane, itd. Dla przykładu z 5 zużytych butelek PET można wyprodukować t-shirt lub bluzę z polaru, z 10 butelek buty sportowe, a z 35 poliestrowy dywan2;

- Przepisy dotyczące odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe obowiązują w Polsce od 2002 r., dlatego znacznie wzrosła świadomość mieszkańców w zakresie znaczenia selektywnej zbiórki w recyklingu odpadów opakowaniowych. Jednak informacja oraz dostępność pojemników do segregacji tworzyw sztucznych jest znacznie większa, niż w przypadku pudełek z laminatów;

- Łatwiej jest prowadzić zbiórkę odpadów opakowaniowych z PET z uwagi na znaczną masę takich odpadów oraz większą odporność na warunki otoczenia w porównaniu z poużytkowymi pudełkami wielomateriałowymi.\


prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Żakowska, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
Źródło: ''