Orwak poszerza asortyment belownic o kolejny model - Orwak 3605. Nie dawniej jak rok temu wprowadzona została na rynek wysokowydajna przemysłowa belownica Orwak 3610. Obydwa modele Orwak 3610 i Orwak 3605 jednoczą siły, aby sprostać zróżnicowanym wymogom takich branż jak: przemysł, handel oraz logistyka i magazynowanie. Obie belownice mają obszerny otwór załadowczy o powierzchni 0,7 m2 i siłę nacisku 50 ton.

Orwak przedstawia nową przemysłową belownicę Orwak 3605
  Dwie odmienne koncepcje logistyczne
Jeśli priorytetem jest otrzymanie przemysłowej beli o masie przekraczającej 500 kg – wówczas Orwak 3610 jest właściwym wyborem. Orwak 3610 jest dużą maszyną, która wymaga przestrzeni, ale produkuje bele z kartonu o masie 500-550 kg

Z kolei Orwak 3605 oferuje optymalną logistykę transportową, gdzie wymiary beli 800 x 1200 mm są wymagane jako standard dla efektywnego załadunku odpadów na samochód ciężarowy. Belownica ta ma bardziej zwartą konstrukcję zewnętrzną i produkuje nieznacznie lżejsze bele z kartonu o masie do 450 kg.

 Automatyczne funkcje sprzyjają wygodnemu zagospodarowaniu surowców
Wiele takich samych funkcji występuje zarówno w modelu 3605 jak i 3610  Automatyczny start po zamknięciu drzwi oraz drzwi żaluzjowe otwierające się automatycznie po każdym cyklu zapewniają sprawną i wygodną obsługę procesu prasowania. Po zakończonym cyklu drzwi pozostają otwarte, gotowe na przyjęcie kolejnych partii materiału.
 
Wysokie lub niskie ciśnienie – za sprawą przełącznika materiału wybór jest wyjątkowo prosty
Orwak 3605 i 3610 to z założenia belownice do kartonu i makulatury, ale dzięki przełącznikowi łatwo jest zmienić ustawienia z wysokiego ciśnienia „HP” dla kartonu na niskie ciśnienie „LP” dla folii i innych miękkich tworzyw sztucznych. 

Przynależność do cichej rodziny
Dzięki zastosowaniu po raz pierwszy 3 lata temu nowego rodzaju hydrauliki powstała “cicha rodzina” - linia belownic o niespotykanie niskiej dla tego typu urządzeń emisji hałasu. Obecnie do cichej rodziny należą modele Orwak 3105, Orwak 3110 (<62,3 dB), Orwak 3210 (62,4 dB), Orwak 3410/3410 SD (59,5 dB), Orwak 3810 (64,9 dB) oraz wspomniane tu Orwak 3605 i Orwak 3610 (63,9 dB).
Źródło: ''