Każdemu spedytorowi, przewoźnikowi, producentowi czy hurtownikowi korzystającemu z podrabianych palet grożą poważne konsekwencje prawne. Eksperci szacują, że 70 procent palet będących w obiegu w Polsce nie spełnia norm unijnych. Jest to spory procent a także problem. Czy ten problem jest do rozwiązania?

Kwestie oryginalności i autentyczności palet, aktualne i spodziewane regulacje prawne, zabezpieczenie interesów stron przy spisywaniu umów, analizę kosztów w tym ukrytych, najlepsze technologie składowania palet, certyfikację sprzedawców i producentów oraz praktyczne kwestie dotyczące optymalizacji kosztów obrotu palet: to niektóre tylko zagadnienia będące przedmiotem Praktycznych Warsztatów, zorganizowanych przez Cooper Conferences. Tematem przewodnim szkolenia był: Palety w obiegu, jak nie narazić się na kary i straty finansowe. Impreza odbyła się w dniach 23 – 24 września w warszawskim hotelu Polonia Palace.

Warsztaty zgromadziły przedstawicieli producentów, dystrybutorów, operatorów logistycznych, firm transportowych a także importerów i eksporterów. Dzięki takiemu audytorium szkolenie od początku było niezwykle żywe i interaktywne. Prelegenci odpowiadali uczestnikom na nurtujące pytania, bez względu na czas przerw kawowych czy lunchu. Powracającym, a jakże istotnym dla wszystkich pytaniem było: jak pozbyć się podróbek w obiegu, na kogo spada odpowiedzialność oraz kwestia blaszek i gwoździ.

Warsztaty powstały we współpracy z wybitnymi przedstawicielami świata logistyki i najlepszymi ekspertami z firm takich jak: Makro Cash and Carry Polska, PKN EPAL, ECR Polska, Europal , ISL oraz renomowana Kancelaria Prawna Grynhoff Woźny Maliński.

Najważniejsze konkluzje panelu podsumowującego Warsztaty były: po pierwsze i najważniejsze – wszystkie ogniwa łańcucha muszą czuć się odpowiedzialne za palety i współpracować w tym zakresie, a po drugie – i tu kolejne pytanie: jaka powinna być interpretacja art. 48 Prawa Przewozowego? Eksperci i uczestnicy doszli do jednoznacznych wniosków: należy uszczelnić kontrolę, respektować standardy i wszystko można delegować oprócz odpowiedzialności.

Zarówno wykłady jak i gorące dyskusje na Sali i w kuluarach nie wyczerpały zainteresowania uczestników. Palety w obiegu to jakże „gorący temat”. Dlatego też, Cooper Conferences zaprasza na II edycję warsztatów 28-29 października br.

Czy zawsze będzie różnica zdań pomiędzy praktykami a wykładowcami? I właśnie takie spotkania, pomimo formy szkoleniowej stają się wydarzeniami opiniotwórczymi dając nadzieję, że w tym zakresie zostaną dokonane mądre regulacje prawne.

Więcej na www.cooperconferences.pl
Źródło: ''