Borstar® FB4370, nowy gatunek polietylenu firmy Borealis, łączy w sobie łatwość przetwarzania z unikalnym spektrum właściwości mechanicznych, oferując przetwórcom polietylenu (PE) nowe, lepsze rozwiązania w dziedzinie opakowań.

Borstar FB4370 jest jedynym gatunkiem polietylenu, w którym została osiągnięta równowaga pomiędzy parametrami mechanicznymi, takimi jak wysoka sztywność, wytrzymałość, łatwość otwierania i zmniejszania grubości folii, a nadzwyczajnymi parametrami wytłaczania, co umożliwia wyższe prędkości produkcji i pakowania.

Borstar FB4370 jest wytwarzany za pomocą zastrzeżonej, ultranowoczesnej, wielomodalnej technologii 2G firmy Borealis. Technologia ta umożliwia dokładne dostosowanie właściwości PE Borstar do wymogów różnorodnych zastosowań w dziedzinie opakowań z folii jedno i wielowarstwowych.

Oprócz wysokiej sztywności i wytrzymałości Borstar oferuje: łatwość otwierania folii mono i wielowarstwowych przeznaczonych na wkładki przemysłowe, doskonałą zgrzewalność w foliach wielowarstwowych, przeznaczonych na torby i woreczki typu „pouch”, zwiększoną odporność na pełzanie worków przemysłowych o dużej wytrzymałości oraz znakomite parametry obkurczania w różnych typach folii termokurczliwych.

Ponadto, w połączeniu z polietylenem liniowym o małej gęstości produkowanym przy udziale katalizatora „ single site ” (mLLDPE), nowy gatunek polietylenu Borstar odpowiada oczekiwaniom na doskonałe parametry zgrzewania i wysoką odporność na przebicie, wymagane np. w opakowaniach typu „uformuj, napełnij i zgrzej” (FFS: form, fill and seal). Tam gdzie wymagana jest wysoka przezroczystość w foliach wielowarstwowych idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie Borstar FB4370 w warstwie środkowej wraz z mLLDPE jako warstw zewnętrznych, np.: Borecene™ firmy Borealis.

Borstar FB4370 ma również szerokie zastosowanie w monofoliach. Stosowany w mieszankach, w typowych ilościach 10-50%, pozwala na zwiększenie sztywności folii oraz skutecznie przeciwdziała jej blokowaniu się. Borstar FB4370 zapewnia również doskonałą zgrzewalność monofolii, przeznaczonych na worki i torby.

Niemałe znaczenie dla użytkowników folii z udziałem polietylenu Borstar FB4370 mają również jej jednorodny wygląd i jedwabista powierzchnia, zapewniające estetyczny wygląd produktu.

Źródło: Borealis
Źródło: ''