Od kilkunastu lat na rynku oprogramowania oferowane są programy do zarządzania gospodarką magazynową, jednak zmieniające się warunki rynkowe powodują że coraj częściej użytkownicy szukają nowoczesnych rozwiązań opartych o przeglądarke inetrnetową.

Apliakcje przez przeglądarkę internetową kojarzą się zwykle ze sklepami internetowymi, ale czasu się zmieniają i producenci oprogramowania odstarczają to nowych narzędzi. Firma BHMmarket z Poznania oferuje rozwiązanie do zarzązania magazynem wysokiego składowania w technologii microsoft Asp.Net. Program Hercules WMS.net może pracować zarówno w sieci lokalnej jak i przez łącza internetowe udostęniając wybranym kontrahentom informacje przenzoczone tlyko dla nich. Takie rozwiążanie doskonale spradwza się w firmach zajmujących się usługami magazynowania na potrzeby innych podmiotów.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania program magazynowy Hercules WMS.Net może obsługiwać zarówno operacje magazynowe (przyjęcia, wydania, inwentarzyacje) oraz udostęniać informacje właścicielom na bieżąco gdzie i ile ich towaru jest przechowywanego. Właściciel może zdalnie przez inetrnet wystawiać dokumenty poleceń wydania (wysyłki) wybierając konkretne partie magazynowe lub pozwalająć aby system informtyczny sam wybrał pozycje do wysyłki.

W takim rozwiązaniu prowadzenia magazynu dla innych firm przydatna jest także funkcja rozliczania kosztów magazynowani i operacji magazynowych wykonywanych w różnych porach dnia. Informacje te są zarówno niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury obciążającej kontrahenta, ale też także pozwalają kontrahentowi na bieżący monitoring kosztów onsługi magazynu.

Podusmowaując: rozwiązania informatyczne są niezbędnym elementem nowoczenych metod logistycznych i biznsowych, a oparte o technologie inetrnetowe (programy przez przeglądarkę internetową) dają nowe możliwości.

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania. Program Hercules WMS.net w technologii Asp.Net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL 2005server lub 2008server. Rozwiązania dedykowane są w dwóch wariantach: do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy, ilościowo wartościowo oraz do prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowoym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania.

Więcej informacji o systemie dla magazynu wysokiego składowania (program Hercules WMS.net magazyn wysokiego składowania) znajdą Państwo na stronie firmy oferującej takie rozwiązania i wdrożenia: www.wms.net.pl
Źródło: ''