II edycja projektu „Najbezpieczniej z puszką” łączy edukację recyklingową z edukacją w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drogach. Realizowany jest on pod hasłem „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”, a zorganizowany został przy współpracy Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL z Fundacją „Zapobieganie Wypadkom Drogowym” oraz przy wsparciu licznych podmiotów. Honorowy patronat objął Minister Edukacji i Nauki.

W ramach projektu organizowane są seminaria, które mają za zadanie zwrócenie uwagi uczestników na tematykę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz konieczności dbania o środowisko poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Adresatami są uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice, władze samorządowe oraz media, które mają szczególną rolę w promowaniu prawidłowych zachowań. Bloki tematyczne prowadzone są przez specjalistów w danym temacie. Są to przedstawiciele Policji oraz Fundacji RECAL. Nauczyciele uczestniczący w seminariach otrzymują materiały merytoryczne pomocne w późniejszym prowadzeniu lekcji na poruszane tematy. Materiały dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz recyklingu aluminiowych puszek po napojach.

Natomiast uczniów i nauczycieli z całej Polski, którzy nie mogą być obecni na tych spotkaniach organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie. Konkurs na działania edukacyjne związane z tematem projektu skierowany jest on do klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu jest zaangażowanie szkół i ich uczniów do realizacji w praktyce celów projektu „Najbezpieczniej z puszką”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie promowanie prawidłowych zachowań młodych ludzi w swoim środowisku zgodnie z hasłem „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”. Dla najlepszych klas z całej Polski Organizatorzy przekażą nagrody w postaci m. in. plecaków z odblaskowymi elementami. Z całą pewnością poprawiają one bezpieczeństwo tych uczniów w ruchu drogowym.

Pełny regulamin jest dostępny na stronach internetowych Fundacji RECAL www.recal.pl
Źródło: ''