Znaczne przyspieszenie procesu projektowania.

Dzięki połączeniu wizualizacji i narzędzi projektowych oprogramowanie QuarkWrapture™ przyspiesza cały proces projektowania opakowań od momentu pojawienia się pomysłu do wprowadzenia go na rynek - posiada wzory graficzne oraz profesjonalne narzędzia dotyczące projektowania opakowań. Oprogramowanie QuarkWrapture łączy projektowanie graficzne ze strukturą projektowania CAD (projektowania wspomaganego komputerowo) tworząc od razu wirtualne opakowanie w jednym pliku. Dodatkowo, oprogramowanie umożliwia obejrzenie wyników projektowania w postaci trójwymiarowej po naciśnięciu jednego przycisku oraz elektroniczną dystrybucję takich projektów w celu ich zatwierdzenia.

Pokaż swój projekt w trzech wymiarach
Firma Quark Inc. rozprowadza obecnie narzędzie QuarkWrapture™ - nowe oprogramowanie dla systemów operacyjnych Mac oraz Windows, które dostarcza narzędzi projektowych, przygotowujących projekt do dalszej obróbki oraz wizualizacji efektów pracy w środowisku trójwymiarowym w procesie projektowania opakowania. Oprogramowanie QuarkWrapture umożliwia formatowanie tekstu oraz grafiki w dwóch wymiarach, wyświetlenie wyniku pracy i eksportowanie projektu w trzech wymiarach oraz uzyskanie skończonego projektu w wybranym formacie.
Dzięki połączeniu wizualizacji i narzędzi projektowych oprogramowanie QuarkWrapture przyspiesza proces poprzez ciągłe informowanie projektanta o dokonanych przez niego zmianach i poprawkach projektu na ekranie, jak również dzięki elektronicznej formie prezentacji projektu bez potrzeby wytwarzania fizycznej makiety opakowania. Oprogramowanie QuarkWrapture łączy elementy projektowania graficznego z oryginalnym projektowaniem strukturalnym, często spotykanym w oprogramowaniu wykorzystującym projektowanie wspomagane komputerowo (CAD). Dzięki swoim wyjątkowym cechom oprogramowanie łączy w sobie cechy kilku programów. Pracuj wydajniej (i unikaj kosztownych błędów)
Wyświetlenie wyniku pracy na ekranie w trzech wymiarach zaoszczędza czas i pieniądze - wyświetlany jest model opakowania, który zarówno projektanci jak i recenzenci mogą łatwo obejrzeć i ocenić. Elektroniczne makiety opakowań eliminują czas przesyłki i opłat pocztowych przy wysyłaniu projektu do wielu recenzentów. Jednocześnie, podczas fazy projektowania wyświetlenie wyniku pracy na ekranie w trzech wymiarach umożliwia projektantom szybkie tworzenie i wizualizację różnych pomysłów. Wyświetlanie wyniku pracy na ekranie w trzech wymiarach ujawnia także potencjalne problemy we wczesnej fazie projektu. Jeżeli projektant umieści pole tekstowe czy graficzne do góry nogami, nie zawsze będzie to natychmiast dostrzeżone. Lecz jeśli QuarkWrapture wyświetli trójwymiarowy obraz projektu opakowania na ekranie, taki błąd będzie bardzo łatwo widoczny i w rezultacie - natychmiast skorygowany. Oprogramowanie QuarkWrapture ułatwia szybką nawigację do miejsca popełnienia błędu, aby projektant mógł wykonać poprawkę projektu i od razu zobaczyć wynik swojego działania. Jednym słowem mówiąc - łatwiej (i taniej) usuwać problem na ekranie niż na tłoczni.

Cechy oprogramowania QuarkWrapture 1.0:
- Importowanie plików o formatach oprogramowania CAD;
- Importowanie tekstu i grafiki w popularnych formatach plików;
- Tworzenie trudnych opakowań, z krzywymi, prowadnicami Bézier'a oraz ścieżkami tekstowymi przy pomocy narzędzi rysunku odręcznego;
- Owijanie na opakowaniu tekstu, linii, ścieżek okrawania oraz kanałów alpha;
- Tworzenie i korzystanie z prowadnic dowolnego kształtu pod dowolnym kątem (także prowadnic Bézier'a!);
- Szybkie formatowanie tekstu dzięki zestawom stylów, znaków i akapitów;
- Wyświetlanie makiet projektu na ekranie w trzech wymiarach;
- Eksportowanie makiet trójwymiarowych do formatów JPEG lub QuickTime™VR;
- Modyfikowanie koloru i kontrastu przy pomocy różnych dostępnych stylów grafiki rastrowej;
- Wbudowane narzędzia ułatwiające pracę;
- Stosowanie różnych kolorów z zestawu modeli;
- Narzędzia kontroli pisowni dla wielu języków;
Integralna część trendu projektowego
Obecnie, projektanci opakowań utworzyli wiele trendów projektowych. Jednakże pomimo, że metody ich działania są różne, sam proces projektowania jest w gruncie rzeczy ten sam. Projektowanie początkowe często wymaga pomocy, a zarazem współpracy inżyniera strukturalnego oraz projektanta graficznego.
Współpraca zaczyna się w momencie, gdy inżynier strukturalny tworzy i eksportuje strukturalną linię podziałową matrycy, zwykle przy pomocy oprogramowania typu CAD. Następnie linia ta może zostać eksportowana do pliku w formacie Encapsulated PostScript (EPS) do dalszej edycji w programie QuarkWrapture. W większości przypadków inżynier strukturalny dostarcza kopie linii podziałowej zarówno do projektanta graficznego jak i do osoby odpowiedzialnej za tworzenie prawdziwej matrycy rzeczywistej.
Jednocześnie, jako część procesu importowania, oprogramowanie QuarkWrapture automatycznie przedstawia linie zagięć, brzegów i cięcia jako prowadnice strukturalne w celu precyzyjnego justowania tekstu, grafiki i innych elementów projektowych. Projektanci mogą także tworzyć dodatkowe prowadnice. Wyświetlanie wyniku pracy na ekranie
Zamiast drukowania i składania opakowania przy pomocy kleju i kartonu wystarczy kliknąć klawiszem myszy odpowiedni przycisk, aby obejrzeć gotowy projekt opakowania na ekranie. Poza animacją procesu składania opakowania oprogramowanie QuarkWrapture umożliwia podgląd opakowania z przodu, z tyłu oraz z góry. Możliwe jest także panoramowanie i przechylanie utworzonej struktury w celu ustawienia widoku pod dowolnym kątem. Możliwa jest także nawigacja określonymi punktami w projekcie QuarkWrapture z poziomu widoku trójwymiarowego.

Dodawanie okienka do opakowania
Projektant graficzny może użyć oprogramowania QuarkWrapture w celu zmiany struktury opakowania. Przykładowo, jeżeli opakowanie powinno posiadać wycięty otwór ukazujący produkt znajdujący się wewnątrz, prawidłowe umiejscowienie okienka jest często obowiązkiem projektanta graficznego - zwykle dlatego, że pozycja okienka jest ściśle związana z pozostałymi elementami projektu graficznego. QuarkWrapture umożliwia rysowanie różnych kształtów i oznaczenie ich jako część strukturalną (np. okienka).

Recenzje na ekranie
Aby przedstawić próbki projektowe do dalszej oceny, pliki programu QuarkWrapture mogą być przeglądane z poziomu samego programu QuarkWrapture lub mogą być eksportowane do formatu JPEG lub QuickTime VR. Eksportowane pliki mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub wysłane jako część witryny internetowej na stronie HTML.

Komentarze