Recykling aluminiowych puszek po napojach w 2008 roku osiągnął poziom większy aż o 26% niż ustawowo wymagane 41%.

W 2008 roku zgromadzonych zostało 4.000 ton więcej aluminiowych puszek po napojach niż w 2007 roku. Oznacza to, że kryzys 2008 roku bezpośrednio nie wpłynął na masę puszek skierowanych przez Polaków do recyklingu. Pomimo spadku cen o 1/3 w punktach skupu do poziomu około 2 zł za 1 kg (około 60 szt. alu-puszek po napojach), opakowania te są wciąż najcenniejszym surowcem wtórnym w odpadach komunalnych.

Puszki po napojach wykonane z metalicznego glinu to najlepiej odzyskiwane opakowanie w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu krajowych producentów puszek aluminiowych (Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o. Grupa Can-Pack S.A.) poprzez stworzenie podmiotów gospodarczych, które przekazały do recyklingu blisko 90% alu-puszek spośród zebranych w 2008 roku w Polsce. Są to organizacje odzysku „recan” S.A. i „KOBA” S.A.

Opracowanie danych było możliwe dzięki współpracy Fundacji RECAL z przedstawicielami producentów puszek napojowych, przedsiębiorców produkujących aluminium oraz organizacji odzysku zagospodarowujących aluminiowe puszki zebrane w Polsce. Wyniki odnoszą masę opakowań wprowadzonych na rynek do masy poddanej recyklingowi w roku kalendarzowym. Opracowanie nie uwzględnia przenoszenia pomiędzy latami masy przekazanej do recyklingu przez podmioty realizujące ten obowiązek.

Źródło: www.recal.pl
Źródło: ''