Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego głównym założeniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Recykling butelek PET

RECYKLING

Recykling to odzysk, polegający na powtórnym wykorzystaniu pozyskanych odpadów, które zostają przetworzone, by z uzyskanego w ten sposób materiału otrzymać nowy produkt. 

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów energetycznych i surowcowych na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Największą część pozyskiwanych do recyklingu odpadów stanowią poddane segregacji śmieci z gospodarstw domowych. 

Jednym z popularniejszych domowych odpadów są butelki PET.

 

PET

Od połowy lat siedemdziesiątych PET wykorzystywany jest do wytwarzania opakowań, głównie butelek do napojów.

Butelka z plastiku o popularnej nazwie PET stała się w obecnych czasach bardzo kłopotliwym odpadem. Problem ten dotyka nie tylko Polski. Dotyczy on wszystkich wysoko uprzemysłowionych krajów.

Produkcja opakowań plastikowych jest masowa, przewyższając możliwość selektywnej zbiórki odpadów.

Miesięcznie na wysypisko trafia tysiące ton śmieci. Główną metodą ich redukcji jest recykling. 

 

PROCES RECYKLINGU PET 

Pierwszym etapem procesu jest selektywna zbiórka i segregacja. Butelki PET pozbawione nakrętek (można je przeznaczyć osobom lub organizacjom, które prowadzą tego typu zbiórki), przy wyrzucaniu powinny zostać zgniecione. Kolejnym etapem jest segregacja wtórna, podczas której tworzywa sztuczne trafiają do sortowni odpadów, gdzie zostają ręcznie posortowane wg koloru. Właściwie posegrowane odpady następnie zostają zgniecione i zbelowane. W postaci sprasowanych bel w kolejnym etapie butelki trafiają do hal produkcyjnych. Bele są otwierane i na przenośniku taśmowym usuwane są nakrętki, etykiety, klej, pozostałości zawartości oraz inne zanieczyszczenia. Przy pomocy wykrywaczy oddzielane są również elementy metalowe. Dzięki temu możliwe jest wstępne oczyszczenie mechaniczne i pozbycie się wszelkich dodatkowych elementów. Tak przygotowane butelki poddawane są procesowi rozdrobnienia na płatki w specjalnym młynie. Kolejnym etapem jest mycie i suszenie półproduktu w celu usunięcia brudu, pozostałości etykiet i innych zanieczyszczeń. Następnie rozdrobnione tworzywo jest przetworzane w regranulat, ulegający w dalszej kolejności procesom krystalizacji i suszenia. Procesy te zachodzą w urządzeniu zwanym ekstruderem (wytłaczarką). Gotowy granulat wykorzystywany jest do produkcji wyrobów formowanych wtryskowo.

Ze względu na wymogi sanitarne, w Europie regranulaty nie mogą być wykorzystywane do produkcji opakowań spożywczych. Można z nich jednak wytwarzać opakowania na chemię gospodarczą.

 

WTÓRNE ZASTOSOWANIE PET

Surowiec PET uzyskany podczas recyklingu butelek lub sztywnych folii znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Poniżej przedstawione zostały przykłady ponownego wykorzystania PET:

  • włókna i przędze poliestrowe (np. produkcja ubrań, dywanów, tkanin obiciowych, namiotów, a także jako wypełnienie kurtek, śpiworów, kołder czy poduszek)
  • płyty i folie do termoformowania 
  • wyroby formowane przez wtrysk (części samochodowe, części konstrukcyjne mebli, sprzęt sportowy, opakowania)
  • pojemniki  
  • żywica poliestrowa
  • przezroczyste folie poliestrowe, folie pokryciowe i przekładkowe
  • izolacyjne materiały budowlane (włókna poliestrowe, warstwy foliowe)
  • protezy naczyniowe (medycyna)