W roku 1995 w Polsce praktycznie nie istniał jeszcze rynek recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Dziesięć lat temu konsumpcja napojów w puszkach była ponad sześciokrotnie niższa niż obecnie. Rozwój rynku recyklingu aluminiowych puszek do napojów rozpoczął się właśnie w roku 1995, kiedy to uruchomiono produkcję puszek w Polsce oraz powołano Fundację RECAL. Jej zadaniem od samego początku była promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach.

Recykling puszek po napojach w Polsce

Poziom recyklingu puszek w Polsce jest bardzo wysoki - osiąga niemal 70%. Nie bez znaczenia jest tu fakt przekroczenia średniego europejskiego poziomu recyklingu, który w 2006 wyniósł 58%. Obecnie będzie coraz trudniej utrzymać trend wzrostowy w poziomie odzysku i recyklingu. Mamy jednak wiele przykładów europejskich pokazujących, iż możliwy jest odzysk przekraczający poziom 90% (np. Szwajcaria, Finlandia).Źródło: www.recal.pl
Źródło: ''