Oragnizatorzy zapraszają do uczestnictwa w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej – Recyrkulacja w Budowie Maszyn, „ROZWÓJ PRODUKTU”, która odbędzie się 22-go maja 2006 roku w Bydgoszczy. Konferencja organizowana jest od 1991 roku.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Konferencji jest kontynuacja dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z recyrkulacją oraz recyklingiem.HONOROWY PATRONAT ORGANIZOWANEJ KONFERENCJI:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder
J.M. Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Prof. Dr.-Ing. Günter Mennig
Institut für Allgemeinen Maschinenbau und Kunststofftechnik
Technische Universität Chemnitz, Niemcy

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

WYDZIAŁ MECHANICZNY
AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY - wm.atr.bydgoszcz.pl

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE - www.btn.atr.bydgoszcz.pl

KOMITET NAUKOWY, RECENZENCKI I PROGRAMOWY:

Prof. Józef Flizikowski - Przewodniczący, WM, ATR w Bydgoszczy
Prof. Henryk Holka - Dziekan WM, ATR w Bydgoszczy
Prof. Marek Bieliński, WM, ATR w Bydgoszczy; Wiceprzewodniczący BTN
Prof. Günter Mennig, IAMK, TUCh, Niemcy
Prof. Robert Sikora, WM, PL, Lublin
Prof. Tomasz Sterzyński, WTiCH, ATR w Bydgoszczy
Prof. Zbigniew Kikiewicz, WM, ATR w Bydgoszczy
Prof. Zbigniew Kłos, WM, PP, Poznań
Prof. Marek Kozłowski, WM, PWr, Wrocław
Prof. Józef Krzyżanowski, WM, PWr, Wrocław
Prof. Tomasz Tyralski, WM, PŁ, Łódź
Prof. Jan Wojciechowski, WM, PWr, Wrocław
Dr inż. Marek Macko, WMFiT, UKW w Bydgoszczy
Dr inż. Jan Sidor, WIMiR, AGH w Krakowie
Dr inż. Andrzej Tomporowski, STO Bydgoszcz
Mgr inż. Piotr Muzyczuk, Centrum Onkologii, Bydgoszcz
ZAGADNIENIA:

1. Inżynieria recyrkulacji - odpadów, surowców, mediów, tworzyw i materiałów.
2. Innowacje surowców, tworzyw, materiałów i regeneracja.
3. Maszyny, konstrukcje, rozwój recyklingu i recyrkulacji, rozwój produktu, ekotechnologia i ekologia maszyn.
4. Obiegi, przetwórstwo, czyste technologie, reinżynieria.
5. Metoda, metodyka, metodologia badań systemów z recyklingiem.
6. Forum Młodych Recyklerów – Doktoranci i Koła Naukowe.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Obrady odbywać się będą 22 maja 2006 roku, w budynkach ATR w Bydgoszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, sala nr 9.

KONTAKT:

Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Mechaniczny
Katedra Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-763 Bydgoszcz, tel/fax.: 052-3408255
E-mail: hel@atr.bydgoszcz.pl
WWW: www.kmsios.atr.bydgoszcz.pl

ZAPROSZENIE
Źródło: ''