Rekopol ogłasza konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę opakowań szklanych. Celem konkursu jest rozwijanie w społecznościach lokalnych nawyków segregacji odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem idei selektywnej zbiórki opakowań szklanych.

Prowadzony w trzech kategoriach wiekowych konkurs:

1. kategoria I - dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
2. kategoria II - młodzież ze szkół średnich
3. kategoria III - studenci i osoby dorosłe

Rrwa do końca stycznia przyszłego roku. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Rekopolu hasła promującego selektywną zbiórkę opakowań szklanych wyrażonego w postaci sloganu, wierszyka, okrzyku itp. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Dla zwycięzców Rekopol przewidział atrakcyjne nagrody. Wybrane hasło towarzyszyć będzie przyszłorocznym działaniom Rekopolu promującym selektywne zbieranie opakowań szklanych.

Regulamin

Oświadczenie
Źródło: ''