Czy można zapobiegać zmianom klimatu? Jakie źródła energii w przyszłości zastąpią ropę? Jakie czynniki decydują o bezpieczeństwie zabawek? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć naukowcy BASF podczas planowanej na początek czerwca br. wystawy „Rynek Innowacji BASF”.

Wystawa po wizycie w Ludwigshafen, Nottingham, Brukseli, Paryżu, Barcelonie, Mediolanie oraz Kopenhadze trafi do Polski, gdzie obejrzeć ją będą mogli także studenci polscy.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej http://flogiston.ch.pw.edu.pl. Najbardziej ambitni studenci mogą wziąć udział w konkursie organizowanym z tej okazji przez Politechnikę Warszawską. Zadaniem konkursowym jest opracowanie plakatu naukowego związanego z tematami poruszanymi podczas wystawy.

Międzynarodowa korporacja chemiczna BASF za cel postawiła sobie tworzenie rozwiązań technologicznych pozwalających na poprawę jakości życia ludzi w wielu obszarach. Swoją wiedzą stara się dzielić nie tylko ze swoimi klientami, ale także ze środowiskami naukowymi.

Wykłady dla studentów

3 czerwca 2008 roku w Warszawie studenci wyższych uczelni technicznych będą mieli rzadką okazję nie tylko do tego, aby zapoznać się z najnowszymi osiągnię-ciami technologicznymi BASF, ale przede wszystkim by wziąć udział w wykładach i dyskusji z wiodącymi naukowcami odpowiedzialnymi za tworzenie przełomowych rozwiązań w dziedzinie plastyfikatorów, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i budowlanych, ogniw paliwowych, nanotechnologii oraz technologii czystego diesla.

Ilość miejsc na wykładach jest ograniczona jednak zapisy przyjmowane są w sposób otwarty za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych umieszczonych na stronie koła naukowego Politechniki Warszawskiej „Flogiston” (http://flogiston.ch.pw.edu.pl).

Konkurs na plakat naukowy

Politechnika Warszawska, jako partner wystawy, organizuje także dla najbardziej ambitnych studentów konkurs. Aby wziąć w nim udział należy opracować na podstawie badań własnych lub dostępnych materiałów naukowych plakat naukowy o formacie A0, który prezentowałby w nowatorski sposób jeden z poniż-szych tematów:

· Plastyfikatory w przemyśle produktów medycznych i wyrobów “wrażliwych”
· Nowoczesne materiały konstrukcyjne i budowlane w trosce o bezpieczeństwo
· Ogniwa paliwowe w energetyce
· Nanotechnologia w przemyśle tekstylnym
· Przełom w motoryzacji dzięki technologii czystego diesla

Prace, które nadsyłać można do 15 maja 2008, ocenią wykładowcy Politechniki Warszawskiej. Najciekawsze nagrodzone zostaną nagrodami pieniężnymi o łącz-nej wartości 7000 zł (Nagroda I stopnia - 3000 zł i dwie Nagrody II stopnia - 2000 zł). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na wspomnianej wcze-śniej stronie http://flogiston.ch.pw.edu.pl.BASF jest wiodącym przedsiębiorstwem chemicznym na świecie. Spektrum produktów obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetnia-jące, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz ziemny. Dzięki wysokiej jakości produktom i inteligentnym rozwiązaniom systemowym, BASF jako niezawodny partner pomaga osiągnąć sukces swym klientom z niemal wszystkich branż. BASF opracowuje nowe technologie i wykorzystuje je, stawiając czoła przyszłym wyzwaniom i otwierając dodatkowe szanse dla rynku. Łączy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i społeczną odpo-wiedzialnością, oraz przyczynia się tym samym do zapewnienia godnej przy-szłości. BASF zatrudnia 95.000 pracowników. W 2007 roku przedsiębiorstwo osiągnęło obroty w wysokości 58 mld €. BASF jest notowany na giełdzie we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN). Dalsze informacje o kon-cernie BASF na stronie internetowej www.basf.com lub www.basf.pl.
Źródło: ''