W roku 2004 w Europie Zachodniej wyprodukowano prawie 400 miliardów zakrętek i zamknięć i prawie 40% z nich wyprodukowano z tworzyw sztucznych jak wynika z najnowszego raportu firmy AMI Consulting. Przez następne pięć lat produkcja zakrętek i zamknięć z tworzyw sztucznych ma wzrastać w średnim tempie 5,6% na rok, podczas gdy metalowych ma maleć w tempie prawie 3% na rok.

W rezultacie do roku 2009 zamknięcia z tworzyw będą stanowić prawie połowę ogółu. Jednak mimo rozrostu rynku, AMI przewiduje, że zmniejszy się liczba firm działających w tej branży. Produkcja zamknięć już jest wysoce skonsolidowana. Obecnie jest 465 firm zajmujących się formowaniem wtryskowym lub tłocznym w 530 zakładach w Europie Zachodniej. Jednak 10 czołowych firm opanowało około 60% rynku w roku 2004, natomiast 25 czołowych opanowało prawie trzy czwarte rynku. Istnieje zatem dużo małych firm które odgrywają zaledwie poślednią rolę. AMI ocenia, że do 200 firm może w ciągu najbliższych pięciu lat wycofać się z produkcji zamknięć. Scenariusz taki staje się bardziej prawdopodobny w obliczu gwałtownego wzrostu cen polimerów w roku 2004 który miał duży wpływ na zmniejszenie marż zysków w branży. Wzrost cen surowców wymusił na producentach zamknięć zwiększenie efektywności w produkcji zamknięć standardowych i dążenie do dywersyfikacji wyrobów jako sposobu na poprawę marż. AMI oblicza, że produkcja zamknięć z tworzyw sztucznych w roku 2004 wyniosła prawie 158 miliardów jednostek. Z tego 66% była przeznaczona do napojów. Zamknięcia do napojów można podzielić na standardowe (jedno- lub dwuczęściowe) i zindywidualizowane. Główna tendencja obserwowana w tym sektorze to przechodzenie z zamknięć dwuczęściowych na jednoczęściowe, czego powodem jest wypieranie butelek szklanych przez butelki PET. Rynek standardowych zamknięć do napojów ma wzrastać do roku 2009 w tempie 6,2% na rok. Zindywidualizowane zamknięcia mają natomiast wykazywać prawie dwukrotnie wyższe tempo rozwoju z powodu coraz większej liczby pojemników "sportowych" i kartonowych.
Światowa sprzedaż zamknięć opakowań w poszczególnych regionach

Jeśli chodzi o zastosowania inne niż napoje, to rynek jest również stabilny i wykazuje niewielki wzrost. Główne zastosowania to zamknięcia do kosmetyków, środków chemicznych dla gospodarstwa domowego i żywności w postaci płynnej. Największy rynek jest we Francji i w Niemczech. W każdym z tych krajów wyprodukowano w roku 2004 prawie 36 miliardów zamknięć. We Francji jest to rezultatem dużej ilości wody mineralnej butelkowanej na miejscu. W Niemczech wynika to z faktu, że jest duży rynek napojów i że znajdują się tu centra produkcyjne czołowych europejskich producentów środków higieny i czystości. Jeśli chodzi o stosowane materiały, głownie jest to polipropylen i polietylen. Zużycie polimerów ma wzrastać w tempie 2,9% na rok, wolniej niż wzrost produkcji wyrażony w sztukach, co wynika z tego, że więcej będzie wytwarzanych zamknięć do napojów, które są mniejsze i lżejsze. Jako że w zamknięciach do napojów większe zastosowanie ma polietylen, większe będzie zużycie tego materiału niż PP. Popyt na polietylen ma wzrastać do roku 2009 w tempie ponad 4% na rok, natomiast PP tylko 2% na rok, głównie do zamknięć do kartonów. Źródła: AMI Consulting, Freedonia Group Inc.
Źródło: ''

Komentarze