Instytut Doskonalenia Produkcji to nowa inicjatywa mająca na celu promocję i poprawę standardów produkcji w polskich przedsiębiorstwach. IDP to podmiot naukowo-dydaktyczny działający w zakresie produkcji i automatyki. Powstał z inicjatywy firm doradczych oraz dyrektorów produkcji koncernów polskich i zagranicznych, w celu prowadzenia wspólnej działalności naukowej, wymiany doświadczeń, organizowania szkoleń i konferencji oraz publikowania raportów i analiz rynku.

Startuje Instytut Doskonalenia Produkcji
Głównym zadaniem IDP jest występowanie naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu na wiedzę z zakresu zarządzania produkcją. Moda na audyty produkcyjne i wdrażanie rozwiązań lean management w polskich przedsiębiorstwach jest coraz bardziej zauważalna i to nie bez powodu. Wdrożenia nowych technologii w zakładach produkcyjnych nie tylko zwiększają stopień wykorzystania parku maszynowego, gwarantują poprawę jakości oraz zmniejszają pracochłonność, ale również polepszają warunki pracy. Zadaniem Instytutu będzie także szkolenie doradców i konsultantów oraz wymiana wiedzy pomiędzy praktykami produkcji, a katedrami naukowymi polskich uczelni.

IDP to jedyna niezależna instytucja, zrzeszająca ekspertów z dziedziny optymalizacji produkcji w Polsce. Jako organizacja non-profit, Instytut Doskonalenia Produkcji oferuje wsparcie merytoryczne na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce, organizuje szkolenia, pracuje na rzecz zmiany mentalności w kierunku rozwoju kadr produkcyjnych, poprzez kreowanie nowych standardów opartych o rozwój, kształcenie i motywowanie kadr.

„Wierzymy, że dzięki naszej działalności uda nam się zdobyć zaufanie wielu przedsiębiorstw tak, aby wspólnie móc konkurować z zachodnimi przedsiębiorstwami pod względem wydajności produkcji. Chcemy, aby nasz Instytut był postrzegany jako niezależna jednostka działająca tylko pro publico bono dla rozwoju polskiej gospodarki i jej konkurencyjności.” - powiedział Tomasz Król, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji.

Więcej na www.instytutdp.pl


Źródło: ''