W porozumieniu z Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie informujemy, że ze względów organizacyjnych Krajowy Konkurs Opakowań "Student PakStar 2006" został przeniesiony na 2008 rok.

W dążeniu do wykorzystania dla rozwoju wzornictwa opakowań skarbnicy talentów środowiska studentów i uczniów szkół artystycznych Światowa Organizacja Opakowań WPO ustanowiła w roku 2004 nową kategorię konkursu WorldStar: światowy konkurs „World Student Star”, apelując równocześnie do krajów członkowskich o wprowadzenie formuły konkursów obejmujących prace projektowe studentów i uczniów.

Warunkiem uczestniczenia w światowym konkursie „World Student Star” jest uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w krajowym konkursie „Student PakStar”.

Odpowiadając na apel Światowej Organizacji Opakowań, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie postanowili poszerzyć program Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań „PakStar”, powołując krajowy konkurs projektów opakowań „Student PakStar”.

Krajowy Konkurs Projektów Opakowań
Student PakStar 2006
Organizatorzy:


Konkurs Student PakStar ma na celu pobudzanie inwencji twórczej środowiska uczelnianego w tak ważnym obszarze dla rozwoju polskiej gospodarki, jakim jest dziedzina opakowań.
W ramach Konkursu, organizowanego co dwa lata, oceniane i nagradzane będą prace projektowe wykonane i zgłoszone przez studentów szkół wyższych i uczniów średnich szkół artystycznych, których programy zawierają przedmioty dotyczące projektowania form przemysłowych.

Konkurs stwarza szansę dla uczniów i studentów wkroczenia w życie zawodowe i zbliżenia programu dydaktycznego do potrzeb rynku pracy, jak również do przemysłu będącego przyszłym pracodawcą dla absolwentów naszych szkół. Istotnym celem konkursu jest krzewienie idei tworzenia opakowań ekologicznych, funkcjonalnych, innowacyjnych o wysokich walorach wzornictwa i promocja polskiego wzornictwa przemysłowego w kraju w środowisku producentów opakowań jak i na świecie.

Konkurs wzmocni prestiż organizatorów oraz uczelni i szkół artystycznych w kraju i za granicą, a w efekcie wpłynie na rozwój ich współpracy z centralną jednostką badawczą w dziedzinie opakowań w Polsce i wiodącymi producentami opakowań.

Konkurs będzie też instrumentem opiniotwórczym dla środowiska producentów opakowań.

Zasady przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie.


Źródło: ''