Agfa Graphics poinformowała, że na zbliżających się targach Ipex 2010 w Birmingham wśród licznych premier, znajdzie się najnowsza wersja systemu produkcyjnego :Apogee 7. Spośród licznie wprowadzonych funkcji i opcji, na szczególną uwagę zasługuje :Apogee Impose – stworzony przez Agfa Graphics moduł do „inteligentnej” impozycji, bazujący na dostarczanych na bieżąco informacjach o zleceniu, a nie jak dotychczas na gotowych makietach.

Światowa premiera systemu Agfa :Apogee 7 na targach Ipex 2010 – nowe funkcje, nowe możliwości.


Z myślą o zleceniodawcach w systemie :Apogee 7 wprowadzono nową wersję programu Portal WebApproval, pozwalającą na samodzielne zakładanie przez nich nowych zleceń. Kolejna nowość to APPE 2.5 – stworzony przez firmę Adobe i zaimplementowany przez Agfa Graphics moduł do natywnego renderingu plików PDF.

:Apogee Impose – autorskie narzędzie do impozycji stworzone przez Agfa Graphics
W najnowszej wersji systemu :Apogee 7 znajdzie się oparte na zestawie reguł oprogramowanie do impozycji - :Apogee Impose. Zamiast wcześniej zdefiniowanych makiet, które wymagały częstej ręcznej modyfikacji przy niemal każdej nowej pracy, wykorzystuje ono dane o elementach produktu (okładka, strony środkowe, wkładki) i dostępnych maszynach (przygotowalnia, maszyny drukujące i introligatorskie) do wyliczenia i zasugerowania użytkownikowi optymalnego schematu impozycji. Ponieważ narzędzie działa w sposób „inteligentny”, wszystkie parametry zlecenia są użytkownikowi znane i wykorzystywane do określenia dokładnej impozycji.

Program pozwoli na przykład na optymalizację składek w taki sposób, by wszystkie czarno-białe strony znalazły się na określonych arkuszach. Kolejna funkcja, jaką można tu dokładnie określić, to skierowanie produkcji środkowych stron do maszyn zwojowych, a okładek – do maszyn arkuszowych.
:Apogee Impose w zasadniczy sposób różni się od pozostałych dostępnych na rynku programów do impozycji. Zamiast dopasowywać zlecenie do istniejącego szablonu, nasze nowe narzędzie interpretuje pliki i wykonuje impozycję w oparciu o indywidualne zlecenie.

Dzięki temu program ten może przynieść firmom znaczące oszczędności w czasie i kosztach związanych z zatrudnieniem w dziale prepress – mówi Bart De Pelsemaeker, szef działu oprogramowania w firmie Agfa Graphics. – Wiemy od naszych klientów jak niewygodne z użytkowaniu mogą być niektóre z obecnie dostępnych na rynku programów do impozycji. Dlatego proponujemy im zupełnie inne rozwiązanie i dokonujemy łatwego przejścia od impozycji opartej na szablonach do impozycji opartej na komendach.

Z myślą o optymalnej wydajności działania, program :Apogee Impose umożliwia operatorowi ustawianie „standardowych” schematów. Dla przykładu, impozycja może być optymalizowana pod kątem sposobu złamywania, czego efektem jest mniejsza liczba zmian koniecznych do wprowadzenia w urządzeniu falcującym.
Ponieważ :Apogee Impose oblicza preferowany schemat impozycyjny dla każdej pracy, końcowy rezultat jest bardziej przewidywalny, a do tego jest uzyskiwany w sposób automatyczny, eliminując ryzyko pojawienia się ewentualnych błędów ustawienia.Ręczna edycja, konieczna przy opartych na makietach programach do impozycji, może zająć w przypadku każdej makiety nawet pięć minut. Dzięki opartemu na regułach narzędziu :Apogee Impose operator może zastosować nieograniczoną kombinację reguł, wykorzystując standardowe bądź indywidualnie przygotowane schematy. Impozycja Apogee odbywa się w sposób całkowicie automatyczny i nie wymaga żadnej ręcznej interwencji ze strony operatora. Impozycja dostosowana do indywidualnych potrzeb zajmuje od jednej do trzech minut w przypadku każdego layoutu. W rezultacie uzyskuje się znaczące oszczędności w czasie i pieniądzach.

Nowe możliwości programu Portal WebApproval
Wchodzący w skład systemu :Apogee Portal WebApproval pozwala zleceniodawcom na bieżące śledzenie ich prac, przesyłanie, akceptację lub odrzucanie poszczególnych stron za pomocą przeglądarki internetowej. W wersji :Apogee 7 funkcjonalność WebApproval została rozszerzona o możliwość podglądu i zakładania nowych zleceń bezpośrednio przez zleceniodawców. Dzięki temu mogą oni przygotowywać nowe zlecenia na bazie wcześniej zdefiniowanych wzorców. Po ich przesłaniu :Apogee 7 wybiera oblicza optymalną impozycję i rozpoczyna się proces przetwarzania zlecenia. To z kolei daje drukarni możliwość jeszcze większego niż do tej pory zaangażowania swoich klientów w cały proces produkcyjny i pozwala na pełniejszą automatyzację przygotowalni.

Moduł renderingu Adobe PDF Print Engine 2.5
W systemie :Apogee 7 znajdzie się także najnowsza wersja modułu Adobe PDF Print Engine (APPE 2.5), umożliwiająca użytkownikom skorzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie renderingu plików PDF i gwarantująca kompatybilność z najświeższą wersją pakietu Adobe Creative Suite.

Ze wszystkimi nowościami wprowadzonymi przez firmę Agfa Graphics będzie można zapoznać się odwiedzając stoisko nr CD220 w pawilonie 11, podczas targów Ipex, od 18 do 25 maja na terenach NEC w Birmingham. 23 maja odbędzie się tam specjalna konferencja dla użytkowników systemu :Apogee, na której zostaną szczegółowo omówione wszystkie nowe funkcje i moduły wprowadzone w :Apogee 7. Do udziału w niej serdecznie zaproszeni są także jego polscy użytkownicy (w naszym kraju zarejestrowanych jest już ponad sto działających systemów).Dodatkowe informacje na temat produktów firmy Agfa:
Agfa Graphics Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa
http://www.agfa.com.pl
Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów Agfa Graphics):PAI
Źródło: ''