Od roku 1950 produkcja i zużycie tworzyw sztucznych na świecie rośnie średnio o 9% rocznie. Wielkość światowej produkcji wzrosła z 1.5 mln ton w roku 1950 do 245 mln ton w roku 2008. Trend wzrostowy uległ odwróceniu w roku 2008, co wynikało bezpośrednio z kryzysu finansowego na świecie.

Światowa produkcja tworzyw sztucznych do 2008 roku

Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)


www.plasticseurope.plŹródło: PlasticsEurope