Targi interpack 2017 to największe na świecie targi zarówno dla branży opakowań jak i spokrewnionego z nią przemysłu procesowego. Tegoroczna edycja targów odnotowała rekordowy udział 2 865 przedsiębiorstw, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem jeszcze przed rozpoczęciem. Rekordowa była również ilość odwiedzających, wynosząca 170 500, z czego większość przybyła do Düsseldorfu zza granicy.

Targi interpack 2017 - podsumowanie

Fot. źródło: Messe Düsseldorf GmbH

 

Bardzo duża frekwencja niemieckich i światowych fachowców pochodzących ze 168 państw na targach interpack 2017 to powód do zadowolenia dla wystawców cieszących się z ewentualnych transakcji. Dla odwiedzających była to z kolei okazja do zapoznania się z bogatą ofertą międzynarodowych rozwiązań. Zadowolenie uczestników targów widoczne jest po ich ocenie: według oficjalnych danych prawie 98% ankietowanych było zadowolonych i bardzo zadowolonych z udziału w targach interpack 2017. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wszystkie prezentowane na targach dziedziny, przy czym w przypadku produkcji materiałów opakowaniowych to zainteresowanie w porównaniu z poprzednią imprezą targową znacząco wzrosło.

- „Targi interpack to wydarzenie obowiązkowe dla firm z branży, dające właściwe impulsy rozwojowe. Co trzy lata targi prezentują nie tylko osiągnięcia branży, ale są jednocześnie miejscem spotkania oferentów i klientów z całego świata, którzy chcą wymienić się informacjami i zrobić dobre interesy“ – podkreśla Friedbert Klefenz, dyrektor targów interpack 2017.

- „Targi interpack po raz kolejny pokazały, że co trzy lata chcą być wydarzeniem na skalę światową i platformą innowacji w branży. Dzięki koncepcji tzw. globalnej ‚interpack alliance‘ targi interpack są lepiej widoczne na rozwijających się rynkach zagranicznych i przyciągają do Düsseldorfu jeszcze większą liczbę najwyższej klasy specjalistów“ – komentuje Hans Werner Reinhard, dyrektor Messe Düsseldorf.

Jednym z popularniejszych aspektów poruszanych na targach była postępująca cyfryzacja procesu produkcyjnego w kierunku przemysłu aplikacji 4.0. W takim sensie połączona w sieć produkcja umożliwia na przykład ekonomiczne wytwarzanie spersonalizowanych opakowań czy zagwarantowanie monitorowania pochodzenia. Modułowy design maszyn opakowaniowych i linii produkcyjnych oraz optymalizacja obsługi cyfrowej odgrywają ponadto istotną rolę w zmniejszeniu stopnia złożoności produkcji oraz umożliwiają osiągnięcie największego stopnia elastyczności w zmianie wielkości czy wariantów produkcji. Aby lepiej radzić sobie ze złożonością procesu produkcji maszyn i instalacji oraz w dziedzinie szkoleń i eksploatacji, niektóre firmy wykorzystują aplikacje Virtual Reality, które całościowo podchodzą do maszyn czy instalacji. Istotny na targach interpack 2017 był również temat trwałości. Przedsiębiorcy zaprezentowali udoskonaloną wydajność surowców zarówno w odniesieniu do użytego materiału o coraz cieńszych ściankach, ale również w procesie produkcyjnym. Zwiększonym zainteresowaniem cieszyły się także alternatywne materiały opakowaniowe.

Innowacje w dziedzinie przemysłu 4.0 zostały zaprezentowane nie tylko przez wystawców. Przygotowany we współpracy ze Związkiem Niemieckich Producentów Maszyn i Instalacji pokaz specjalny o tej samej nazwie, co targi - interpack - to wizualizacja najnowszych koncepcji i rozwiązań, która z zachwytem została przyjęta przez odwiedzających. Dużym powodzeniem i zainteresowaniem publiczności cieszył się tzw. demonstrator „smart4i“, produkujący i pakujący spersonalizowane power banki. Cały proces: od momentu złożenia zamówienia online, aż do monitorowania pochodzenia, odbywał się cyfrowo. Ponadto samo urządzenie zostało zaprojektowane przez współpracujące ze sobą i połączone w sieć uniwersytety, a następnie - przy pomocy wirtualnego bliźniaka - w rekordowym czasie wyprodukowane.

Sześć lat po stworzeniu SAVE FOOD powstała inicjatywa stworzenia szerokiego sojuszu, w skład którego wchodziłoby ponad 850 międzynarodowych członków reprezentujących przemysł, zrzeszenia, organizacje pozarządowe i instytucje badawcze. Kamieniem milowym tejże inicjatywy był kongres SAVE FOOD na targach interpack, który w swym trzecim wydaniu 4 maja został przez uczestników pochwalony za zaprezentowane szerokie horyzonty tematyczne. Kongres ten wyłonił się z wielowymiarowego podejścia do tematu strat i marnotrawienia żywności. W kongresie udział wzięli: Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Gargi Kaul, Joint Secretary & Financial Adviser ds. przemysłu przetwarzania żywności w hinduskim ministerstwie, wysokiej rangi politycy i mówcy oraz naukowcy, działacze NGO i przedstawiciele przemysłu. Podczas kongresu koncentrowano się na globalnym postrzeganiu ww. problemu, narodowych odmiennościach i uwarunkowaniach, głównie w odniesieniu do Indii. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przedstawiła wyniki sfinansowanych dzięki tej inicjatywie i przeprowadzonych w Indiach badań, mających na celu rozpoznanie mechanizmów strat podstawowych środków spożywczych oraz wypracowanie właściwych rozwiązań.

W ramach kongresu partnerzy SAVE FOOD Messe Düsseldorf i FAO podpisali Memorandum of Understanding (protokół uzgodnień) w celu podjęcia współpracy na kolejne 4 lata.

- „Zajmowanie się tak istotnymi tematami to znak firmowy targów interpack. Cieszymy się niezmiernie, że również w przyszłości zaangażujemy się razem z naszymi partnerami, organizacją FAO, z przemysłem i innymi wspierającymi nasze działania organizacjami w walkę z marnotrawstwem żywności. Opowiadamy się za dobrą rzeczą prezentując potencjał branży opakowaniowej i spokrewnionego z nią przemysłu procesowego w odniesieniu do tego tematu“ – wyjaśnia Werner Matthias Dornscheidt, prezes zarządu Messe Düsseldorf.

Tematyce SAVE FOOD w ramach targów interpack 2017 poświęcony był także pokaz specjalny innovationparc, który prezentował praktyczne rozwiązania w zakresie zmniejszenia strat i marnotrawstwa żywności. Tematem tym zajmowali się również finaliści i zwycięzcy WorldStar Awards World Packaging Organisation (WPO). Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się torebki z tworzywa sztucznego na owoce, które dzięki wbudowanym pochłaniaczom etylenu mogą znacznie wydłużyć przydatność do spożycia przechowywanych w nich produktów.

Poprawiona w roku 2017 koncepcja „components – special trade fair by interpack“ została bardzo pozytywnie przyjęta przez odwiedzających i dobrze oceniona przez wystawców.

- „Umiejscowienie tego pokazu w centralnym miejscu targów i jego równoległe do targów przeprowadzenie po ostrożnie przyjętej premierze sprzed trzech lat było bardzo trafnym przedsięwzięciem. Nikt nie wątpił, że jest to ważny temat. Posługujący się komponentami oraz oprogramowaniem dla technologii opakowaniowej i procesowej przemysł dostawczy odgrywa ważną rolę w cyfryzacji procesów produkcyjnych aż do podejścia 4.0. Targi components będą również w przyszłości elementem składowym targów interpack alliance za granicą“ – komentuje Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Processing & Packaging w firmie Messe Düsseldorf.

Kolejne targi interpack odbędą się za trzy lata w maju 2020 roku w Düsseldorfie. Do dyspozycji gości oddane zostanie nowe wejście Süd (Południe) i nowa hala 1. Konkretny termin będzie znany w późniejszym czasie.

 

Źródło: Messe Düsseldorf GmbH