Nowy rodzaj Styrolux®u łączy przeźroczystość z wytrzymałością. Firma BASF wprowadziła ostatnio do swojego Styrolux®owego wachlarza kopolimerów styrenowo-butadienowych (SBS) nowy gatunek o nazwie Styrolux® 3G 33. Jest on przeznaczony do wtrysku i odznacza się znacząco poprawioną przeźroczystością, dobra udarnością i sztywnością. Gama styrenowo-butadienowych kopolimerów blokowych firmy BASF o nazwie z Styrolux® należy do firmowej rodziny tworzyw specjalizowanych.

Styrolux® 3G 33 wykazuje trzy udoskonalenia wobec konwencjonalnych rodzajów styrenowo butadienowych kopolimerów blokowych: największą przeźroczystość, nawet w wyrobach o grubych ściankach, dobrą udarność i sztywność dzięki zmodyfikowanej morfologii cząsteczkowej, zagwarantowaną dobrą płynność, umożliwiającą krótsze czasy cykli i większą wydajność.

Styrolux® 3G 33 jest skierowany do zastosowań medycznych, eksponatów, opakowań kosmetyków, jak również zabawek i artykułów domowych. „Nowe połączenie właściwości umożliwi nam lepiej konkurować z innymi rodzajami przeźroczystych tworzyw sztucznych jak PET, PCW i tworzyw akrylowych,” – wyjaśnia Ursula Seeliger, menadżer tworzyw specjalizowanych firmy BASF.
Źródło: ''