W dniach 7–8 grudnia 2006 r. redakcja dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia” zorganizowała trzecią edycję Konferencji Naukowo-Technicznej „Tworzywa Sztuczne i Chemia – Nowe możliwości przemysłu”. Konferencja odbyła się w hotelu „Stok” w Wiśle położonym w malowniczej dolinie Potoku Jawornik.

W konferencji uczestniczyło blisko 90 przedstawicieli prawie 60 firm i zakładów oraz członkowie Rady Programowej dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia”. W czasie tego branżowego wydarzenia spotkali się przetwórcy oraz producenci tworzyw sztucznych, firmy chemiczne, opakowaniowe i recyklingowe oraz przedstawiciele firm dostarczających surowce, maszyny i usługi w ww. branżach.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak, Minister Gospodarki Piotr Grzegorz Woźniak oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Portale branżowe: www.tworzywa.com.pl oraz www.opakowania.com.pl zapewniły opiekę medialną konferencji.

Program spotkania obejmował prezentacje najnowszych rozwiązań z zakresu tworzyw sztucznych i chemii. Konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne: „Tworzywa sztuczne, dodatki, barwniki, środki pomocnicze”; „Nowości w branży (nowe produkty, technologie, normy i przepisy)”; „Maszyny, urządzenia, formy i narzędzia stosowane w branży tworzyw sztucznych, opakowaniowej i przemyśle chemicznym. Aparatura pomiarowa, sterowniki, regulatory” oraz „Recykling”.Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Franciszek Zuber – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bielsku-Białej, prof. dr hab. Zbigniew Mielniczuk – Sekretarz Naukowy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Bursa – Wiceprzewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia“. „Słowo wstępne o aktualnej sytuacji przemysłu tworzyw sztucznych” wygłosił dr inż. Tomasz Zieliński – Członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia”, Dyrektor Departamentu Inwestycji Technologicznych AKJ Management S.A., Dyrektor Zarządzający Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych Sp. z o.o. Pierwszą prelekcję pt. „Technologie recyklingu materiałów poliuretanowych z wyposażenia pojazdów” przedstawił dr inż. Piotr Żach – Członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia”. Następnym punktem programu były prezentacje firm: SOLVAY CHEMIA Sp. z o.o. – „Wtrysk precyzyjny tworzyw najwyższej jakości”; DOPAK Sp. z o.o. - „Prezentacja firmy COPERION” oraz prezentacja oferty firmy PLAST-MARKET Sp. z o.o.Drugi blok wystąpień otworzył Leszek Lewandowski z Urzędu Dozoru Technicznego referatem „Normy zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE (PED) w zakresie tworzyw sztucznych“. Kolejne wystąpienie prof. dr hab. inż. Jerzego Osińskiego przybliżyło zebranym ,,Charakterystykę zagadnień i przegląd prac wykonanych w ramach Uczelnianych Programów Badawczych 2006“. Blok trzeci konferencji zainaugurował dr inż. Piotr Jasiulek – Przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia“ wystąpieniem pt. „Łączenie tworzyw sztucznych w budowie zbiorników i instalacji przemysłowych“. Po tym wystąpieniu nastąpiły kolejne prezentacje firm: ZEVA CREATOR S.C. – „Napędy SUMITOMO w przemyśle chemicznym”; TOROPOL Sp. z o.o. - „Maszyny do badania tworzyw sztucznych firmy TINIUS OLSEN” oraz ASTOR Sp. z o.o. - „Wzrost elastyczności i niezawodności poprzez automatyzację i robotyzację produkcji”.Dzień drugi konferencji, a zarazem II część trzeciego bloku tematycznego, otworzyły dalsze wystąpienia przedstawicieli firm: ASTOR Sp. z o.o. - „Wzrost wydajności oraz redukcja kosztów dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych w branży tworzyw sztucznych”; B&R AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA - „Systemy B&R w przetwórstwie tworzyw sztucznych” oraz KAMADO S.C.- „Recepturowanie kolorów w tworzywach sztucznych”. Ostatni blok wystąpień wypełniły dwie prelekcje: „Postępy badań i wdrożeń niekonwencjonalnych metod recyklingu“ oraz „Nowe kierunki i możliwości stosowania hydrożeli poliakrylowych", które wygłosił dr Jerzy Polaczek - Członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne i Chemia“. III Konferencja Naukowo-Techniczna „Tworzywa Sztuczne i Chemia – nowe możliwości przemysłu” z pewnością stworzyła, zarówno referentom, jak i słuchaczom przyjazną przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń i zapoznanie się z nowościami branżowymi. Wielce obiecujące i ciekawe rozmowy prowadzono również w konferencyjnych kuluarach. Bez wątpienia nawiązane kontakty handlowe przyniosą uczestnikom rozmów wymierne korzyści w postaci udanej i owocnej współpracy.


Źródło: ''