Unilever wprowadza nową technologię recyklingu plastikowych saszetek. Technologia, określana procesem CreaSolv®, została opracowana wraz z niemieckim Instytutem Inżynierii Procesowej i Opakowaniowej (Fraunhofer IVV) i inspirowana jest rozwiązaniem, które ma zastosowanie w recyklingu telewizorów.

Unilever z nową technologią recyklingu plastikowych odpadów

Każdego roku sprzedaje się miliardy saszetek jednorazowego użytku. Ich popularność ma związek z wygodą i uniwersalnością ich wykorzystania. Umożliwiają one konsumentom kupowanie małych ilości produktów, ponadto są bardzo wydajne i zarazem wielofunkcyjne. Niestety, przy braku odpowiedniej kontroli gospodarowania odpadami, zużyte saszetki mogą stać się bardzo dużym problemem środowiskowym.

Obecnie jedynie 14% plastikowych opakowań produkowanych globalnie jest wykorzystywanych do ponownego przetworzenia. Reszta odpadów trafia na wysypiska i do ekosystemu, zanieczyszczając środowisko. Aby wspomóc zmianę modelu przetwarzania opakowań wytworzonych z plastiku, Unilever zaangażował się w pracę nad technologią recyklingu saszetek, realizując tym samym swój Plan „Życie w sposób zrównoważony”.

Technologia CreaSolv® została dostosowana do metody oddzielania bromowanych środków zmniejszających palność ze zużytych polimerów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podczas tego procesu plastik jest odzyskiwany z saszetki, a tworzywo sztuczne wykorzystywane ponownie do tworzenia nowych opakowań produków Unilever.

- „Dzięki nowej technologii, po raz pierwszy możemy zrealizować recykling polimerów z używanych, wieloskładnikowych saszetek. Naszym celem jest udowodnienie zarówno rentowności ekonomicznej, jak i korzyści środowiskowych wynikających z procesu CreaSolv®. Jak wskazują obliczenia, jesteśmy w stanie odzyskać 6 kilogramów czystych polimerów takim samym wysiłkiem energetycznym, jaki wymaga wytworzenie 1 kilograma pierwotnego polimeru” – zapewnia Dr. Andreas Mäurer, Dyrektor ds. Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Fraunhofer IVV.

Dla firmy Unilever opracowanie innowacyjnej technologii jest jednym z priorytetów. Zakłada ona bowiem, że do 2025 r. firma przestawi się w całości na opakowania w pełni odnawialne. Unilever zobowiązał się również, że dołoży wszelkich starań, aby stworzonym rozwiązaniem technicznym, podzielić się z całą branżą.

Plan „Życie w sposób zrównoważony” (Unilever Sustainable Living Plan) jest centralnym elementem strategii rozwoju działalności Unilever, zakładającym rozwój biznesu i wzrost zaufania do niego przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i ryzyka. Jak pokazuje ostatni raport Kantar Worldpanel Global Top 50, strategia ta odnosi sukcesy. W globalnym rankingu najchętniej wybranych firm FMCG, Unilever zajął pierwsze miejsce pod względem liczby wyróżnionych marek. Na 50 wybranych brandów, aż 13 należy do koncernu, z czego dziewięć określanych jest jako Sustainable Living Brands.

W pierwszej 20-stce zestawienia znalazły się marki Knorr, Dove, Lux, Sunlight oraz mydło medyczne Lifebuoy, które uplasowało się na 3. miejscu rankingu. Tak wysokie wyniki wskazują na zaufanie, jakim konsumenci darzą marki zaangażowane społecznie.

Z niedawno opublikowanego raportu podsumowującego realizację Planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever wynika, że należące do koncernu marki, które realizują założenia planu, osiągnęły o 50% wyższe tempo wzrostu niż pozostałe, a ich udział w całkowitej stopie wzrostu wyniósł 60%.

 

Źródło: Unilever Polska