Już jutro startuje kolejna edycja konferencji organizowanej po raz piąty przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. Tematem przewodnim spotkania będzie ekologiczne życie odpadu – LCA.

V Międzynarodowa Konferencja Logistyki Odzysku - Opakowania

Life Cycle Assessment to metoda oceny jakości produktu pod względem m.in. jego oddziaływania na środowisko. Podczas konferencji metoda będzie przedstawiona przy uwzględnieniu procesu projektowania opakowań oraz zagospodarowania odpadów. Od chwilii uznania produktu za odpad, poprzez jego zagospodarowanie przy czynnościach związanych z odpadami, ocena żywotności samego odpadu jest niezwykle ważna. W szeczególności bierze się pod uwagę energię potrzebną do transportu odpadów i ich przetworzenia, a także emisję zanieczyszczeń.


Spotkanie będzie dotyczyło sposobów zminimalizowania negatywnego wpływu odpadów na środowisko oraz wyboru najlepszej technologii ich przetwarzania. Gościem specjalnym będzie profesor Charles J. Corbett - autor licznych publikacji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, zarządzaniu operacyjnemu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Podczas konferencji, profesor wygłosi prezentację na temat oceny cyklu życia jako źródła przewagi konkurencyjnej. Wydarzenie jest  również w pewnym sensie korzyścią marketingową dla producentów opakowań, z których powstają odpady. Oceny cyklu życia odpadów opakowaniowych mają wpływ na ocieplenie wizerunku firmy. W ten sposób przedsiębiorstwo pokazuje troskę o środowisko i realny wkład w zmniejszenie jego zanieczyszczenia. Ponadto podczas konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi przepisami, interpretacjami i nowinkami technicznymi w ochronie środowiska związanymi z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sponsorem wydarzenia jest firma BASF Polska. Konferencja potrwa do 17 czerwca.

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.