W dniach 6-7 października w Łodzi odbył się IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, zorganizowany w ramach Tygodnia Biogospodarki przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

BASF Polska wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym

Wśród uczestników kongresu znalazła się firma BASF Polska, działająca w obszarze chemii przemysłowej, tworzyw sztucznych, środków ochrony roślin, chemii budowlanej, lakierów oraz katalizatorów samochodowych.

Firma wzięła udział w dyskusjach związanych z innowacyjnym, efektywnym i konkurencyjnym wspieraniem rozwoju biogospodarki. Podczas sesji „Biotechnologie i biopolimery w regionach”, Marek Jagieła, Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku w BASF Polska poruszył temat produktywnego i efektywnego zarządzania odpadami. Wskazał on na potrzebę sukcesywnego zwiększenia skali odzyskiwania surowców z odpadów, które może być osiągnięte m.in. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze tworzyw sztucznych. Marek Jagieła podkreślił, że ważne jest, aby w gospodarowaniu odpadami kłaść coraz większy nacisk na odzyskiwanie surowców. Nadmienił również, że poziom realizowanego dziś recyklingu odpadów spożywczych, zielonych czy rolniczych można zwiększyć poprzez zastosowanie kompostowalnych opakowań na żywność oraz worków na bioodpady, które nie tylko nie zanieczyszczają kompostu, ale pozwalają też na jego wzbogacenie. Rozwiąznaie takie pozwala na kompostowanie odpadów organicznych razem z opakowaniem oraz workiem, w którym je przechowywano. Upowszechnienie takich działań może przyczynić się do zmniejszenia skali składowania odpadów organicznych oraz byłoby ważnym krokiem w stronę rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obecnie opracowywane są coraz bardziej zaawansowane technologie w dziedzinie kompostowalnych lub biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Przykładem innowacji w tym zakresie jest ecovio® firmy BASF - jest to materiał, który może przyczynić się do wspierania obiegu zamkniętego na wiele sposobów. Obecnie ecovio® znajduje zastosowanie m.in. przy produkcji torebek foliowych na zakupy, worków na bioodpady, powlekanych kubków papierowych, saszetek na cukier, słomek i kubków na zimne napoje, torebek na owoce i warzywa, a nawet, kapsułek na kawę. Wszystkie te materiały mogą ulegać biologicznemu rozkładowi, a proces ich degradacji w kompostowniach przemysłowych trwa zaledwie kilka tygodni. Opakowania lub torby foliowe zrobione z ecovio® dzięki swoim właściwościom, mogą być zbierane razem z odpadami organicznymi i wspólnie przerabiane na kompost, przyczyniając się tym samym do ograniczenia zużycia surowców i redukcji ilości składowanych odpadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest kierunkiem, w którym będzie zmierzać Unia Europejska, o czym świadczy przyjęcie przez Komisję Europejską pod koniec 2015 roku pakietu dyrektyw Circular Economy Package. Ich głównym założeniem jest sukcesywne „zamykanie” cyklu życia produktów oraz redukcja ilości odpadów poprzez zmniejszenie skali ich składowania i zwiększanie poziomu recyklingu.

 

Źródło: BASF Polska