Według sprawozdania programu Vinyl 2010 (Bruksela/ Belgia; www.vinyl2010.org) w 2005 roku osiągnięto podwojenie recyklingu PVC do poziomu 39 tys. ton.

Projekt o nazwie „Vinyl 2010" to dobrowolne porozumienie wielu czołowych przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwórstwem i obrotem, a także pracami projektowymi i rozwojowymi w dziedzinie PVC.

Podstawowym celem tego podpisanego w 2000r. porozumienia jest poprawa wizerunku przemysłu PVC, a także samego surowca, zwłaszcza poprzez szczególną troskę o bezpieczeństwo produkcji dla ludzi i dla środowiska. Jednym z ważnych aspektów działania w ramach programu „Yinyl 2010" jest racjonalne rozwiązanie problemu odpadów zwłaszcza poużytkowych z PVC tj. rozwiązania tzw. problemu „cyklu życia PVC".

Źródło:
Źródło: ''