Liczba linii umożliwiających stały i zarazem szerokopasmowy dostęp do Internetu wzrosła w październiku 2006 roku w stosunku do października 2005 roku o ponad milion do 1.727.753 linii (czyli o 172%), wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

W październiku 2006 roku liczba łączy ogółem wyniosła 2.225.085, z czego 1.727.753 było łączami szerokopasmowymi. Urzędu Komunikacji Elektronicznej podał również, że z danych zbieranych kwartalnie przez UKE na potrzeby Komisji Europejskiej od największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych wynika, iż w październiku 2005 roku było 1.374.931 łączy umożliwiających stały dostęp do Internetu, z czego 633.798 stanowiły łącza szerokopasmowe (liczba łączy poniżej 144 kbit/s - czyli wąskopasmowych według nomenklatury Komisji Europejskiej - wyniosła 741.133).

Oznacza to, że w ciągu roku przybyło w Polsce 850.154 nowych linii z dostępem do sieci Internet. Z danych dotyczących tylko liczby linii szerokopasmowych wynika, iż (w porównaniu do października 2005 roku) w październiku 2006 roku przybyło 1.093.955 nowych linii szerokopasmowych, co stanowiło wzrost na poziomie około 172%. Różnica pomiędzy przyrostem linii ogółem a przyrostem linii szerokopasmowych wynika z tego, iż pewna część linii wąskopasmowych, tj. poniżej 144 kbit/s została zaadaptowana do przesyłu z większymi prędkościami" - czytamy dalej.

Źródło:
Źródło: ''