Podczas wakacji Fundacja RECAL organizuje „Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej”. W bieżącym roku kampanie realizowane są w pięciu regionach atrakcyjnych turystycznie. Należą do nich: wybrzeże Bałtyku (Kampania „Czyste Plaże”); Beskidy (Kampania „Czyste Góry”), Mazury (Kampania „Czyste Mazury”); Bieszczady (Kampania „Czyste Bieszczady”) oraz Sudety (Kampania „Czyste Sudety”). Okres lata jest doskonałym momentem intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. Puszka po napojach, będąca bardzo popularnym opakowaniem do napojów – zwłaszcza w okresie lata – stanowi istotny element prowadzonych działań edukacyjnych.

Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej są współfinansowane w prawie 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część finansuje Fundacji RECAL, recan Organizacja Odzysku S.A. oraz samorządy terytorialne.

Najważniejsze cele kampanii:
- Edukacja ekologiczna poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności:
a) pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych,
b) wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,
c) uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.

- Wsparcie zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych – zachęcanie do odzysku surowców wtórnych poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia (w zależności od funkcjonującego systemu zbiórki surowców wtórnych na danym terenie) oraz zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu (bez względu na infrastrukturę w postaci pojemników do zbiórki selektywnej).

- Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę czystości 5 regionów – zwrócenie uwagi, że czysta okolica zależy od nas wszystkich; wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.

- Odciążenie składowisk odpadów, poprzez uświadamianie konieczności intensyfikacji zbiórki i segregacji surowców wtórnych oraz ich ponownego przetwarzania.

- Promocja regionów dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny – za pośrednictwem mediów oraz warsztatów edukacyjnych, plakatów i kartek pocztowych.

Adresatami kampanii są:
- dzieci i młodzież (kolonie, obozy i stanice harcerskie),
- turyści,
- lokalna społeczność,
- punkty skupu surowców wtórnych,
- samorządy lokalne,
- organizacje pozarządowe,
- parki narodowe i krajobrazowe,
- media.
Docelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca na wakacjach w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci w kampaniach pozwala ponadto ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży będą warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić co najmniej 600 warsztatów dla kolonistów. Przewidywana liczba uczestników to około 25 tys. dzieci i młodzieży. Podczas poprzednich edycji wszystkich kampanii przeprowadziliśmy 1.980 warsztatów edukacyjnych dla ponad 91 tysięcy dzieci i młodzieży. Edukacja osób dorosłych odbywać się będzie poprzez możliwie największą dostępność informacji. Dlatego ważne jest zaangażowaniu mediów w popularyzację idei kampanii. Fundacja RECAL będzie przekazywać mediom aktualne informacje z przebiegu kampanii oraz na temat korzyści płynących z odzysku i recyklingu surowców wtórnych na przykładzie aluminiowych puszek po napojach. Ponadto Fundacja RECAL będzie brała udział w imprezach masowych realizowanych przez partnerów na terenie Kampanii. Fundacja zorganizuje stoisko informacyjne pod specjalnych namiotem informacyjnym oraz konkursy recyklingowe z nagrodami.

Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowała do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących kampanie i partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierają dokładne adresy punktów skupu surowców wtórnych leżących na terenie prowadzonych działań. W trakcie kampanii plakaty i kartki pocztowe trafią na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach.

Na potrzeby kampanii wakacyjnych w 2009 roku przygotowaliśmy 9.000 plakatów i 60.000 kartek pocztowych oraz 40.000 worków na puszki (małych i dużych), 85.000 magnesów, 3.500 koszulek, 10.000 drewnianych gier domino, 3.000 toreb bawełnianych oraz 5.000 kompasów z zapięciem typu karabińczyk. Wszystkim uczestnikom kampanii Fundacja RECAL będzie proponowała kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewni materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.

Zebrany podczas kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Więcej na www.recal.pl
Źródło: ''