Węgry kandydujące do Unii Europejskiej, jako 12 państwo w Europie wprowadza Zielony Punkt.

Zielony Punkt umieszczany na opakowaniach jest potwierdzeniem finansowania recyklingu. PRO EUROPE partner organizacji European Green Dot oficjalnie potwierdził przyznanie w Brukseli odpowiednich licencji dla Węgier. Firma "Öko-Pannon" będzie odpowiedzialna za wdrażanie odzysku opakowań w tym kraju.

Organizacja PRO EUROPE, która przyznaje prawa do używania znaku "Zielony Punkt" prowadzi obecnie negocjacje z innymi krajami europejskimi zamierzającymi przystąpić do tego systemu.

Komentarze