Komisja Europejska zakazała DSD (Duales System Deutschland), niemieckiemu właścicielowi oznaczenia "Zielony Punkt", łączenia umów odzysku z udzielaniem licencji na znak.

W ślad za tą decyzją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zabronił stosowania podobnych praktyk firmie Rekopol - Organizacja Odzysku S.A. Zdaniem UOKiK, działania Rekopolu ograniczały możliwości rynkowe pozostałych organizacji odzysku.

"Zielony Punkt" to dwie stylizowane strzałki, skierowane w odwrotną stronę i wpisane w okrąg. Znak funkcjonuje już od ponad 10 lat i jest kojarzonym z dbałością o środowisko naturalne. W Polsce wyłączną licencję na jego używanie posiada Rekopol - Organizacja Odzysku S.A. Według UOKiK przedsiębiorcy mogą zawrzeć z Rekopolem umowę na wykorzystanie znaku, a odzysk i recykling zlecić innej organizacji.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada na przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem bądź importem towarów obowiązek ich utylizacji. Utylizację można przeprowadzać samodzielnie albo za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm.
Źródło: ''