Ekologia i recykling to słowa znane już każdemu, choć jeszcze nie wszyscy ich używają i nie wszyscy się do nich stosują. A warto, nie tylko z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ pod warstwą śmieci kryją się „pieniądze do wzięcia”.

Wrzuć butelkę, zgnieć karton, przytul pieniądze


Prasownie się opłaca

Składowanie śmieci jest drogim przedsięwzięciem i nie generuje żadnych przychodów. Pionierskim rozwiązaniem zastosowanym przez Orwak po raz pierwszy w 1971 roku było potraktowanie odpadów jako źródła dochodu. Okazuje się bowiem, iż dostarczenie „wyższej jakości” odpadów w postaci sprasowanych bel stanowi nie tylko duże udogodnienie dla firm oszczędzających na energii i transporcie. Sposób ten powszechnie zdobył uznanie na rynku, tym bardziej wobec ograniczania, a nawet likwidacji wysypisk śmieci i wymogów wynikających z ustawy o opłacie produktowej. Dodatkowo prasowanie i belowanie odpadów istotnie wpływa na wzrost efektywności i wydajności pracy, ponieważ firma nie traci czasu na angażowanie pracowników do zagospodarowania rozproszonych odpadów na terenie przedsiębiorstwa. Wspomniane rozwiązania gwarantują także bardziej bezpieczne środowisko pracy, więcej „czystszej” przestrzeni do wykorzystania oraz odczuwalną satysfakcję z bardziej higienicznego otoczenia.

Rezultaty podane w liczbach

Non-financial report, przygotowywany przez Grupę Tomra oraz wszystkie spółki zależne (Orwak, Ti-Tech, Commodas), badając wpływ organizacji na środowisko naturalne donosi, że ilość opakowań zebranych przez automaty Tomra tylko w Polsce w 2009 roku to 10.240.056 mln szt. opakowań po napojach. Ilość odpadów recyklingowych, jakie zostały przerobione na belownicach Orwak w 2009 roku w Polsce to 204.975 ton makulatury, 88.377 ton HDPE, 10.958 ton PET i 1104 tony aluminium. Według obliczeń, w 2009 roku, dzięki podjętym przedsięwzięciom, spółkom Grupy Tomra udało się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ok. 10 mln ton CO2. To mniej więcej tyle, ile emitują 4 mln samochodów o przebiegu 15 tys. km rocznie. Zaangażowanie Tomra w ochronę środowiska ma być jednym z głównych czynników w dążeniu firmy do miana w pełni odpowiedzialnego biznesu.


Wpływ Grupy Tomra na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Udział Tomry w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych w roku 2009 wyniósł 10 milionów CO2, co odpowiada rocznej emisji CO2 generowanej przez 500.000 mieszkańców USA. Analiza udziału spółek należących do Grupy przedstawia się następująco:

TECHNOLOGIA ZBIÓRKI (Collection Technology)
- 65.000 zainstalowanych sztuk
- 35 miliardów zebranych opakowań po napojach
- redukcja emisji 2 mln CO2

PRZEMYSŁOWE PRZETWARZANIE (Industrial Processing)

Grupa Titech:
- 2000 zainstalowanych skanerów
- 5 milionów ton wysortowanych odpadów
- redukcja emisji 6 mln CO2

Grupa Orwak:
- 60.000 urządzeń
- 20 miliardów ton zbelowanych odpadów
- redukcja emisji 1 mln CO2

ODBIÓR MATERIAŁÓW (Material Handling):
- 70.000 ton tworzyw sztucznych
- 75.000 ton aluminium
- 216.000 ton szkła
- redukcja emisji 1 mln CO2

Globalnie odpowiedzialni

Nowy program na lata 2010-2015 zakłada zmniejszenie o 25% wpływu Grupy poprzez działalność własną na środowisko. Zostanie to osiągnięte, dzięki funkcjonowaniu w zakresie gospodarki odpadami, zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, kontroli zużycia chemikaliów, a także dalszej koncentracji na zapewnieniu przez produkty należące do Grupy możliwie największych korzyści dla środowiska. W planach Tomra jest m.in. opracowanie strategii mającej na celu optymalizację zużycia energii – w 65 tysiącach automatów, które już pracują w automatach i sklepach na całym świecie. To przyniesie korzyści zarówno środowisku zarówno środowisku, jak i klientom, którym pozwoli na redukcję kosztów zużycia energii. Jednak zaawansowanie przedsiębiorstwa wynika nie tylko ze stosowanych technologii produkcyjnych. W minionym roku Tomra dołączyła także do Global Compact, inicjatywy siódmego Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Aniana, wdrażając 10 podstawowych zasad z zakresu praw człowieka, pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Wraz z Global Compact firma promuje społeczną odpowiedzialność biznesu.

Społecznie odpowiedzialniFirma stara się nie tylko eliminować negatywny wpływ na środowisko, ale w trosce o standard pracy stosuje zabezpieczenie eliminujące ryzyko wypadków, wprowadza udoskonalenia w zakresie ergonomii pracy, w tym także obniża decybele. Dzięki nowej hydraulice stworzyła serię cichych belownic Orwak 3410, Orwak 3610 i ostatnio również Orwak 3605, które pakują równie sprawnie i bezpiecznie, jak ich poprzednicy, przy tym wydając dźwięk nie zakłócający rozmowy, liczący sobie 5905 dB (3410) / 63,9 dB (3610/3605). Są to urządzenia szczególnie polecane w przypadku bezpośrednich dostaw surowców dla recyklingu. Cicha praca belownic wpływa na jakość środowiska pracy, co pomaga sprostać wymogom prawnym. Dzięki zastosowaniu nowej technologii belownice te są niezwykle efektywnym partnerem w prasowaniu odpadów. Cykl pracy tych urządzeń został bowiem skrócony 0 15%-20% w porównaniu z innymi ich odpowiednikami. Szybka praca pozwala zaoszczędzić kilka cennych sekund na każdym cyklu, umożliwiając tym samym operatorowi szybsze rozpoczęcie ponownego załadunku komory i oznacza też niższe zużycie energii. Oszczędność energii elektrycznej oznacza mniejsze zużycie surowców naturalnych, a także mniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Tomra - producent zintegrowanych rozwiązań w zakresie odzysku i recyklingu zużytych opakowań. Działalność grupy Tomra obejmuje trzy ogniwa recyklingowego łańcucha wartości: Technologię Zbiórki/Collection Technology (automaty, centra i kioski recyklingowe), Odbiór Materiałów/Material Handling (zbiórka i transport opakowań) oraz Technologię Przemysłowego Przetwarzania/Industrial Processing Technology (separacja różnych frakcji odpadów i ich przygotowanie do transportu). W skład tego ostatniego ogniwa wchodzą m. in. systemy prasowania i belownia odpadów, którymi zajmuje się, należąca do Grupy, szwedzka firma Orwak. Poprzedni rok przyniósł niezłe osiągnięcia w dziedzinie gospodarki odnawialnej, co dla koncernu jest kolejnym dowodem na to, że można połączyć ochronę środowiska z odpowiedzialnym biznesem. Zgodnie z zasadami polityki ochrony środowiska Orwak wraz z Tomrą aktywnie działają na rynku, proponując ciągle nowe, udoskonalone systemy redukcji odpadów, które stanowią istotne ogniwo w łańcuchu recyklingowym.

żródło:Orwak
Artykuł opublikowany w PACKAGING POLSKA
Źródło: ''