Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. Grupa zanotowała przychody w wysokości 373,5 mln zł (wzrost o 6,6%), wynik EBITDA sięgający 33,9 mln zł (wzrost o 1,4%), wynik operacyjny wynoszący 22,3 mln zł (wzrost o 6,9%) oraz zysk netto w wysokości 16,4 mln zł (wzrost o 17,2%). W omawianym okresie zadłużenie odsetkowe zmniejszyło się o 2%.

Wstępne wyniki Grupy ERGIS po I półroczu 2017 roku - wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto

Wzrost rentowności wynika przede wszystkim ze zwiększenia sprzedaży innowacyjnej folii stretch nanoErgis o 26%. Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się także rozwój sprzedaży twardych folii opakowaniowych oraz miękkich folii z PVC. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 7%, a sprzedaż w Polsce wzrosła o prawie 6%.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanym terminie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, czyli 7 września 2017 r.

11 lipca, przed pierwotnie zakładanym terminem, Grupa uruchomiła kolejną linię do produkcji folii nanoErgis® w zakładzie w Oławie.

Grupa rozpoczęła także inwestycję w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie.

- "Wyniki za I półrocze 2017 roku oceniam jako dobre, mimo bezprecedensowego wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz surowców i energii. Jestem zadowolony z wyników sprzedaży, która wzrosła poza Polską o 7%, a w kraju o prawie 6%. Konsekwentne wdrażanie nowych produktów i technologii (nanoErgis®) oraz skuteczna restrukturyzacja przeprowadzona w poprzednich latach pozwoliły nam w kolejnym kwartale tego roku zrealizować wynik lepszy rok do roku" – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

- "Realizując nasze zapowiedzi, w lipcu, czyli przed pierwotnie zakładanym terminem, uruchomiliśmy kolejną linię do produkcji folii nanoErgis® w zakładzie w Oławie. Rozpoczęliśmy inwestycję w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie" – dodał Tadeusz Nowicki.

 

Zobacz wstępne wyniki Grupy Ergis po I półroczu 2017 roku

 

Źródło: Grupa ERGIS