- Nowy rekordowy rok 2007 budzi w BASF zaufanie, co do rozwoju sytuacji w roku 2008 - Rekordowe obroty (plus 10 procent) i dochód przed odsetkami, opodatkowaniem i uwzględnieniem pozycji specjalnych (plus 5 procent) w roku 2007 - Utrzymująca się wysoka nadwyżka zwrotu w stosunku do kosztów zainwestowanego kapitału w wysokości 2,9 miliarda euro - Perspektywy na rok 2008: Wyższe obroty i trochę wyższy dochód przed odsetkami, opodatkowaniem i uwzględnieniem pozycji specjalnych

Rok 2007 był kolejnym rekordowym rokiem dla BASF. Dzięki ciągłemu inwestowaniu wewnątrz firmy oraz bardzo pozytywnemu rozwojowi nabytych przedsiębiorstw BASF odnotował w 2007 r. obroty o wartości prawie 58 miliardów euro oraz dochód z działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w wysokości ponad 7,6 miliarda euro. „To wielkie osiągnięcie” powiedział dzisiaj na dorocznej konferencji prasowej firmy w Ludwigshafen dr Jürgen Hambrecht, przewodniczący Zarządu BASF SE. „Nasi pracownicy mogą być szczególnie dumni z tego wielkiego osiągnięcia, gdyż w ostatnich miesiącach zwiększyły się wyzwania gospodarcze.” Pomimo tego, Hambrecht ufa w pozytywny rozwój interesów firmy BASF w 2008 r.

W roku 2007 BASF wypracował najwyższą w historii nadwyżkę zwrotu w wysokości 2,9 miliarda euro w stosunku do kosztu swego zainwestowanego kapitału i ponownie doświadczył przynoszącego zyski wzrostu, szybszego niż wzrost całego rynku. Obroty wzrosły o ponad 10 procent. Zakończona już została operacyjna integracja nabytych przedsiębiorstw i ich wkład w ogólną wartość obrotów w 2007 r. wyniósł ok. 3,6 miliarda euro. Ogólnie, dochód przed odsetkami, opodatkowaniem i uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł o około 5 procent.

Środki pieniężne w wysokości 5,8 miliarda euro, jakie przyniosła działalność operacyjna, osiągnęły bardzo wysoki, ubiegłoroczny poziom. „Te solidne operacyjne przepływy środków pieniężnych i nasz zdrowy bilans stanowią dwa kluczowe atuty BASF” powiedział dr Kurt Bock, dyrektor finansowy BASF.

W czwartym kwartale 2007 r. BASF lekko zwiększył obroty o prawie 2 procent. EBIT zmniejszył się o trochę ponad 3 procent, głównie z powodu niskich wskaźników wykorzystania mocy produkcyjnych, wynikających z trwających dłużej niż planowano procesów konserwacji i obsług sprzętu w głównych fabrykach. W czwartym kwartale 2007 r. na wysokim poziomie utrzymywała się wielkość jednostkowa popytu i liczba zamówień.

BASF z ufnością patrzy w rok 2008 i stawia przed sobą ambitne cele

„Pierwsze tygodnie 2008 r. stanowiły dla BASF płynną kontynuację poprzedniego roku. Zamówienia utrzymują się na wysokim poziomie i wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych naszych fabryk są wysokie. Dlatego oczekujemy, że interesy BASF będą się pozytywnie rozwijały także w 2008 r.”, powiedział Hambrecht.

BASF opiera swoje plany biznesowe na następujących założeniach: umiarkowane spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego i globalnej produkcji chemicznej (z wyłączeniem środków farmaceutycznych) do 2,8 procent, spadające stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w trakcie roku 2008 z umiarkowanym efektem domina w Europie, średni kurs wymiany euro/dolar w wysokości 1,45 $ za euro, średnia cena ropy naftowej 78$ za baryłkę typu Brent w 2008 r. Firma dostrzega możliwe ryzyko stwarzane przez: utrzymującą się niepewność związaną ze światowym kryzysem kredytowym, niekorzystny rozwój sytuacji w branżach dóbr konsumpcyjnych, w szczególności w branży budowlanej i motoryzacyjnej wzrastającą nierównowagę kursów wymiany, ryzyko gospodarcze związane z utrzymującymi się wysokimi cenami surowców, w szczególności ropy naftowej oraz wzrost napięć geopolitycznych.

Dlatego też BASF będzie w dalszym ciągu rygorystycznie wdrażać środki służące optymalizacji swego portfela produktów, zwiększeniu wydajności i redukcji kosztów. W 2008 r. zadeklarowanym celem pozostaje poprawa efektywności grupy BASF w celu zapewnienia długoterminowej konkurencyjności firmy. „Zakładając, że nie nastąpią żadne zmiany w naszym portfelu produktów, to w 2008 r. będziemy dążyć do lekkiego zwiększenia obrotów i poprawy dochodu przed uwzględnieniem pozycji specjalnych. Mamy na celu, co roku rozwijać się szybciej niż cały rynek produktów chemicznych i jesteśmy przekonani, że BASF w każdym kolejnym roku uzyska przynajmniej zwrot kosztów zainwestowanego kapitału” powiedział Hambrecht.

Segment produktów chemicznych: dwucyfrowe wzrosty obrotów i zysków

Osiągając obroty o wartości ponad 14 miliardów euro, segment produktów chemicznych uzyskał w 2007 r. dwucyfrowy wzrost obrotów. Stało się tak głównie dzięki nowemu działowi katalizatorów, który po raz pierwszy wniósł swój wkład z pierwszego pełnego roku sprzedaży. EBIT przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł o ponad 18 procent do 2 miliardów euro.

Większe ilości i zwyżki cen poprawiły wyniki sprzedaży i EBIT przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w segmencie wyrobów z plastyku. Obroty wzrosły o około 6 procent do 13,5 miliarda euro, podczas gdy dochód wzrósł o 9 procent do 1,3 miliarda euro.

W segmencie środków do produkcji obroty wzrosły o ponad 15 procent do 11,7 miliarda euro. Stało się tak w szczególności dzięki nabytym przedsiębiorstwom. Wzrost dochodów w działach chemii budowlanej i chemikaliów eksploatacyjnych z nawiązką zrekompensował spadki w działach pokryć i polimerów użytkowych.

W segmencie produktów dla rolnictwa oraz przemysłu spożywczego, dział produktów dla rolnictwa odnotował wzrost obrotów a dział chemikaliów wysokowartościowych prawie dorównał ubiegłorocznemu poziomowi obrotów pomimo zbycia udziałów. Wyższe ceny sprzedaży w dziale produktów dla rolnictwa i udane kroki restrukturyzacyjne w dziale chemikaliów wysokowartościowych doprowadziły do znacząco wyższych zysków w obu działach.

W segmencie ropy naftowej i gazu ziemnego obroty i zyski spadły. Obroty w działach eksploracji i produkcji spadły, ale zwiększyły się w dziale handlu gazem naturalnym dzięki większym ilościom jednostkowym. W przeciwieństwie do tego, zyski w handlu gazem naturalnym były znacząco niższe niż w poprzednim roku z powodu opóźnień w dostosowaniu cen sprzedaży tak, aby odzwierciedlały ceny zakupu, oparte na cenie ropy naftowej.

Dalszy wzrost obrotów we wszystkich regionach

W Europie, obroty w zależności od położenia firmy wzrosły o 9 procent. Wzrost obrotów był napędzany przez działy: katalizatorów i chemii budowlanej jak również przez większą sprzedaż jednostkową i wyższe ceny w działach półproduktów i produktów nieorganicznych. W porównaniu z rokiem 2006, dochód z działalności operacyjnej lekko się zmniejszył o 1,3 procenta skutkiem wyników segmentu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Obroty w Ameryce Północnej wzrosły o 13 procent mierzone w miejscowej walucie i o 5 procent w euro. Segmenty produktów chemicznych i środków do produkcji odnotowały znacząco wyższe obroty. Stało się tak w szczególności dzięki wkładowi przedsiębiorstw nabytych w 2006 r. Obroty spadły w segmencie wyrobów z plastyku i w dziale produktów dla rolnictwa, także w wyniku efektu walutowego. Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 762 miliony euro i był o 12 procent niższy niż w 2006 r. Ten spadek dochodu nastąpił wskutek czynników jednorazowych, takich jak planowana konserwacja i obsługa sprzętu w fabrykach w dziale petrochemicznym oraz zamknięcie na kilka tygodni fabryki TDI w Geismar w Luizjanie jak również słabszego popytu ze strony przemysłów: motoryzacyjnego i budowlanego i wyższych pozycji specjalnych.

BASF utrzymuje bardzo wysoki wzrost w regionie Azji i Pacyfiku: Obroty wzrosły o więcej niż 25 procent mierzone w miejscowych walutach i o 18 procent w euro. Największy wkład przypadł na segment produktów chemicznych, szczególnie dzięki nowemu działowi katalizatorów. Nowo otwarte fabryki w segmentach: wyrobów z plastyku i środków do produkcji skorzystały z ponadprzeciętnego wzrostu na rynkach azjatyckich. Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 828 milionów euro i tym samym był ponad cztery razy większy niż w poprzednim roku. Stało się tak dzięki silnemu wzrostowi dochodów w segmentach: wyrobów chemicznych i wyrobów z plastyku jak również znacząco niższym pozycjom specjalnym.

W regionie Ameryki Południowej, Afryki i Bliskiego Wschodu obroty wzrosły o 28 procent mierzone w miejscowych walutach i o 24 procent w euro. Dochód z działalności operacyjnej wzrósł o 45 procent do 311 milionów euro. Stało się tak w szczególności dzięki większym ilościom jednostkowym i cenom produktów dla rolnictwa w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Brazylii. W sprzyjającym środowisku rynkowym, z utrzymującymi się wysokimi cenami na soję i dużym popytem na trzcinę cukrową, zorientowani na eksport klienci więcej inwestowali w wysokowartościowe środki ochrony upraw. Wzrosła także sprzedaż pokryć architektonicznych i dla przemysłu motoryzacyjnego. Udana integracja działalności w dziedzinie katalizatorów w Afryce Południowej także przyczyniła się do wzrostu dochodów.

BASF jest wiodącym koncernem chemicznym na świecie: The Chemical Company. Jego portfolio produktów rozciąga się od ropy naftowej i gazu ziemnego po produkty chemiczne, produkty z plastyku, środki do produkcji i chemikalia wysokowartościowe. Jako solidny partner, swoim klientom z niemal wszystkich branż BASF pomaga w osiąganiu coraz większych sukcesów. Dostarczając wysokiej klasy produkty i inteligentne rozwiązania systemowe, BASF odgrywa znaczącą rolę w znajdowaniu odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak ochrona klimatu, wydajność energetyczna, wyżywienie czy mobilność. BASF zatrudnia ponad 95000 pracowników i w 2007 r. przedsiębiorstwo osiągnęło obrót w wysokości 58 miliardów euro. BASF jest firmą notowaną we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA), Nowym Jorku (BF) i Zurychu (AN). Dalsze informacje na temat BASF dostępne są w Internecie pod adresem: www.basf.de i www.basf.com
Źródło: ''