Ankieta Fundacji PlasticsEurope Polska pokazuje czego Polacy jeszcze nie wiedzą o tworzywach.

Znane są już wyniki ankiety przeprowadzanej przez Fundację PlasticsEurope Polska dnia 27 maja podczas targów Plastpol w Kielcach. Polacy najbardziej doceniają tworzywa sztuczne za ich powszechną dostępność w opakowaniach i korzystny wpływ na poziom życia. Brakuje wiedzy na temat pozytywnego wpływu tworzyw na ochronę środowiska naturalnego.

W badaniu przeprowadzonym przez Fundację PlasticsEurope Polska wzięło udział 378 osób. Ankietowanymi były osoby zarówno związane z branżą tworzyw sztucznych zawodowo, jak i odwiedzające targi Plastpol, zainteresowane tą tematyką.Ankieta dotyczyła m.in. kondycji branży tworzyw sztucznych w kontekście ogólnego spowolnienia gospodarczego. Tych, którzy uważają, że kryzys dotknął branżę, było wśród ankietowanych 72 procent, z czego najwięcej (58 proc.) uważa, iż spowolnienie utrzymuje się na poziomie nie większym niż 30 proc. Spowolnienie to odczuwane jest podobnie wśród producentów tworzyw sztucznych, przetwórców i producentów oprzyrządowania.

Ponadto ankieta miała na celu sprawdzenie w jakich dziedzinach różnorodne właściwości tworzyw sztucznych są najbardziej doceniane przez ich odbiorców. Jak się okazało, ankietowani najbardziej doceniają powszechną dostępność tworzyw sztucznych w opakowaniach.


Grzegorz Rytko


Jerzy Grabski

Z technicznego punktu widzenia tworzywa sztuczne należą do najbardziej użytecznych materiałów – są lekkie, trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu transport wyrobów z tworzyw jest łatwy i bezpieczny. Co więcej, tworzywa dodają jedynie 3,5% masy opakowanym towarom, podczas gdy inne materiały mogą dodać nawet dziesięć razy więcej. Oznacza to, że zastosowanie opakowań z tworzyw pozwala na znaczne oszczędności paliwa przy transporcie towarów. Naukowcy z branży opakowań nie przestają pracować nad udoskonalaniem swoich produktów – w ciągu minionych 10 lat średnia masa opakowania obniżyła się o około 28 procent. Biorący udział w badaniu zdecydowanie najczęściej podkreślali korzystny wpływ tworzyw sztucznych na poziom ich życia codziennego. Różnorodność materiału sprawia, że tworzywa idealnie sprawdzają się w domu i w miejscu pracy – znakomicie izolują, mogą przewodzić prąd, odznaczają się także właściwościami tłumiącymi dźwięk. Ponad 70 rodzajów tworzyw sztucznych wykorzystuje się dziś do optymalnego projektowania elektrycznego i elektronicznego sprzętu domowego.

W drugiej kolejności ankietowani zauważali korzystny wpływ tworzyw na zdrowie, a na końcu – na ochronę klimatu i dobro środowiska naturalnego.

„Niewystarczająca świadomość ankietowanych odnośnie pozytywnego wpływu, jakie mają tworzywa sztuczne na otaczające nas środowisko pokazuje, iż potrzebne jest przekazywanie tej wiedzy już najmłodszym pokoleniom – na przykład w trakcie zajęć w szkole czy przy okazji pikników naukowych” – mówi dr Grzegorz Rytko, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska i dodaje: „W Fundacji staramy się zmieniać obiegowe, często negatywne opinie o tworzywach, m.in. poprzez propagowanie materiałów informacyjnych. Angażujemy się również w projekty edukacyjne dla szkół.”

Badanie przeprowadzone zostało równolegle z konferencją „Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce – kierunki działań w ramach strategii zrównoważonego rozwoju” zorganizowaną przez producentów tworzyw sztucznych zrzeszonych w Fundacji PlasticsEurope Polska. W trakcie konferencji prelegenci przedstawili sytuację przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce, a także omówili rolę tworzyw w oszczędzaniu energii i ochronie klimatu oraz najlepsze metody gospodarki odpadami z tworzyw.

Roczne zużycie tworzyw sztucznych w Polsce we wszystkich zastosowaniach wynosi ponad 60 kg na 1 mieszkańca. „Mimo spowolnienia gospodarczego Polska wciąż znajduje się wśród krajów o szybkim wzroście zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, a krajowa produkcja nie zaspokaja popytu. Ciągle także importuje się wyroby z tworzyw sztucznych, stąd bilans handlu zagranicznego dla branży był ujemny i wg szacunkowych danych za 2008 r. wyniósł blisko 3 mld euro”– mówi Jerzy Grabski, Prezes Zarządu Evonik Degussa Polska, Przewodniczący Rady Fundacji PlasticsEurope Polska.

Uczestnicy konferencji prasowej podkreślali, że tworzywa sztuczne wnoszą wysoką jakość w cyklu życiowym wyrobu, a po jego zakończeniu zużyte wyroby mogą być efektywnie wykorzystane pod warunkiem wykształcenia odpowiednich zachowań i postaw użytkowników.

„Wszyscy powinniśmy wykształcić w sobie odpowiednie nawyki, sprzyjające efektywnemu recyklingowi i odpowiedniej gospodarce surowcami wtórnymi. Pamiętać przy tym należy o zasadzie 4R – Reduce (Ograniczenie) Reuse (Ponowne użycie) Recycle (Recykling) Recovery (Odzysk, która odzwierciedla naszą postawę ekologiczną i może przynieść korzyści ekonomiczne dla naszego budżetu domowego” – mówi dr Grzegorz Rytko - „Ponadto mało osób wie, że tworzywa są jedynym materiałem, który można nie tylko poddać recyklingowi ale także odzyskać zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując odpady z tworzyw jako składniki paliw alternatywnych. Właśnie dlatego tworzywa sztuczne nie powinny trafiać na wysypiska” – dodaje Rytko.

Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca producentów tworzyw sztucznych prowadzi otwarty dialog z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, konsumentami i innymi zainteresowanymi stronami, dostarczając rzetelnej informacji na temat skutecznych rozwiązań związanych z branżą tworzyw sztucznych.

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.

Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org
Źródło: ''