Zakłady Azotowe Tarnów zostały formalnym właścicielem niemieckiej firmy Unylon Polymers - poinformował PAP Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu ZA Tarnów. "Odbyliśmy walne zgromadzenie w przejmowanej przez nas niemieckiej spółce i jesteśmy już jej formalnym właścicielem. Warunki zawieszające zostały spełnione.

Zakłady Azotowe Tarnów zostały  właścicielem niemieckiej firmy Unylon Polymers.
Realizujemy plan naprawczy w przejmowanej przez nas firmie, płatności dla wierzycieli regulowane są na bieżąco, wszystko przebiega zgodnie z wcześniej przez nas przyjętym planem" - poinformował Skolmowski. Warunkami zawieszającymi było uzyskanie przez Azoty Tarnów i Unylon AG zgód walnych zgromadzeń przyjęcie przez wierzycieli niemieckiej spółki jej planu naprawczego wraz z redukcją długu.

Zakłady Azotowe w Tarnowie informowały już w listopadzie ubiegłego roku, że podpisały z Unylon AG warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów w Unylon Polymers.

Łączne zaangażowanie ZA Tarnów w przejęcie niemieckiej spółki może sięgnąć do 10 mln euro, z czego 4 mln to cena za przejęcie, a pozostała kwota przeznaczona będzie na pożyczkę dla spółki - informował wtedy Andrzej Skolmowski, wiceprezes Tarnowa.

Z tych 4 mln euro, 1 mln euro Tarnów zapłaci za kupno niemieckiego zakładu, a pozostałe 3 mln euro wyda na dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału. Z podwyższenia znaczna część przeznaczona zostanie na spłatę wierzycieli niezabezpieczonych i pokryje koszty powstałe w związku z postępowaniem naprawczym.

Unylon Polymers jest jednym z wiodących niezintegrowanych producentów poliamidu 6 (PA6) w Europie.

Przejęcie przez Tarnów będzie oznaczało dla niemieckiej spółki połączenie z producentem kaprolaktamu, który jest surowcem do produkcji PA6.

Unylon Polymers GmbH posiada 5 linii polimeryzacyjnych o zdolności produkcyjnej do 47 tys. ton PA6 rocznie, ale zdolność tę można dzięki modernizacjom podnieść do 58 tys. ton rocznie.

Zdolność produkcyjna Azotów Tarnów dla PA6 wynosi około 45 tys. ton rocznie.
(PAP)

Źródło: ''