26 czerwca 2013 przyznano Tytuły: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. Serdecznie gratulujemy Laureatom tych prestiżowych wyróżnień.

Zasłużeni dla Przemysłu Opakowań 2013
Kapituła Tytułu
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
, obradująca pod przewodnictwem Wojciecha Pawłowskiego nominowała spośród zgłoszonych kandydatur 3 osoby do tego prestiżowego w branży opakowań wyróżnienia. Nominacje do Tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” uzyskali:

- Marian Feldman – redaktor miesięcznika „Opakowanie”
- Anna Kosmacz-Chodorowska – pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Logistyki i Magazynowania
- Janusz Mazurczak – dyrektor Grupy Projektów Wystawowych MTP

Spośród nominowanych, tytuł „Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań” przyznano Panu Marianowi Feldmanowi, redaktorowi miesięcznika Opakowanie, w uznaniu 60-letniej działalności na rzecz popularyzacji i promocji opakowalnictwa oraz polskiego przemysłu opakowań.

Red. M. Feldman w roku 2012 ukończył 90 lat. Jest czynnym członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Opakowanie”, Autorem kilku książek oraz kilkuset artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach branżowych. Inicjator i współzałożyciel Europejskiego Stowarzyszenia Publicystów Branży Opakowań. Inicjator i współautor międzynarodowego słownika terminów z dziedziny opakowalnictwa. Wielokrotnie reprezentował polski przemysł opakowań na forum międzynarodowym.


Kapituła Tytułu
„Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”
rozpatrzyła kandydatury zgłoszone do tego wyróżnienia, nominując następujące firmy:

- DEKORGLASS Działdowo S. A.;
- FORMIKA Sp. z o.o. (Raszyn);
- TFP
- czasopismo „Packaging Polska"(Poznań).

Spośród firm nominowanych do najbardziej prestiżowego i jedynego w branży opakowań wyróżnienia w formie tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”, Kapituła pod przewodnictwem prezesa Polskiej Izby Opakowań, prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka przyznała tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” Spółce DEKORGLASS Działdowo.

Firma ta na polskim rynku opakowaniowym działa od 1996 roku. Od 10 lat jest członkiem Polskiej Izby Opakowań. Posiada szczególne zasługi w rozwoju w Polsce przemysłu zdobienia opakowań oraz aktywizacji gospodarczej słabo rozwiniętego regionu Działdowa. W okresie pierwszych 10 lat działalności, łącznie ze spółkami córkami stworzyła ponad 1000 miejsc pracy.

W oparciu o najnowsze w światowej praktyce technologie zdobienia opakowań szklanych oraz z tworzyw sztucznych zajęła czołową pozycję w Europie i poza Europą w dziedzinie usług zdobienia opakowań dla przemysłu spirytusowego i kosmetycznego. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych w uznaniu wysokiej jakości produkcji oraz organizacji i zarządzania firmą.

Należy do czołówki polskich firm, które w praktyce stosują zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu.

W tej dziedzinie w branży opakowań zajmuje czołową, jeśli nie pierwszą, pozycję. Wyroby zdobione przez DEKORGLASS zdobywają najbardziej egzotyczne i dalekie rynki, przyczyniając się do rozwoju eksportu polskich firm produkujących alkohole i kosmetyki.