Obecnie celem coraz większej liczby firm jest efektywna gospodarka odpadami. Cel ten uzyskać można dzięki inwestycji w prasę, kompaktor lub belownicę. Tego typu urządzenia zagęszczają odpady z kartonu, papieru, puszek aluminiowych, butelek PET, komunalne, jak również niebezpieczne itp. Znacznie ułatwia to przenoszenie i transport sprasowanych materiałów oraz pozwala utrzymać porządek i higienę w miejscu działalności.

Zastanawiasz się nad kupnem belownicy? Zobacz jej zalety!

WARTOŚĆ DODANA
Zmniejszenie objętości odpadów to nie jedyny efekt ich prasowania i belowania. Dzięki inwestycji w belownicę możliwa jest redukcja kosztów transportu odpadów, mniejsze zaangażowanie w gospodarowanie odpadami, większe bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach itp. Wszystkie te zalety generują realną liczbę różnych korzyści operacyjnych i finansowych.


RECYCLING NA WYŻSZYM POZIOMIE
Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest ustawienie belownicy w miejscu, w którym bezpośrednio powstają odpady. Dzięki temu segregacja, sprasowanie i przekształcenie w bele odbędzie się w jednym miejscu. Rozwiązanie to zmniejszy niezbędny kapitał, zarówno w aspekcie finansowym, jak i zasobów ludzkich. Zakup belownicy pozwoli na transport oraz tymczasowe, wygodne przechowywanie sporej ilości odpadów przeznaczonych do recyclingu.


NIŻSZE KOSZTY ZBIERANIA ODPADÓW
Segregacja i przekształcanie materiałów w kompaktowe bele plastiku, tektury, papieru lub kartonu to również mniejsze koszty ogólne. Odpady przeznaczone do recyclingu często zbierane lub składowane są luzem, co powoduje, że nawet ponad 75% ich objętości stanowi zbędne powietrze. 


CZYSTOŚĆ W UTRZYMANIU ODPADÓW
Bałagan to jeden z głównych problemów, z którymi spotyka się właściciel każdego magazynu. Odpady pozostawione w nieodpowiednim miejscu, są nie tylko trudne do przemieszczania, ale także mogą zwiększać zagrożenie wypadków w miejscu pracy. Prasy są idealnym rozwiązaniem, aby odpady zorganizować w zwarte bele, które bezpiecznie można ułożyć w miejscu oczekiwania na wywóz, a przy tym zyskać sporo miejsca. 

 

Zobacz ofetę ORWAK POLSKA

 

 

ORWAK POWER 3620 Black Star Technology
Belownica o wysokości instalacyjnej 2481 mm do produkcji przemysłowych bel z kartonu  (waga do 450 kg). Jest ona wyposażona w duży otwór załadowczy, automatyczne drzwi żaluzjowe, funkcję autostart, przełącznik wyboru materiału karton/folia oraz wskaźnik gotowości beli, które można wiązać taśmą lub drutem.

Wielozadaniowe urządzenie TOM to system prasowania odpadów idealny do wykorzystania w miejscach, gdzie potrzebna jest estetyka, funkcjonalność i higiena. Posiada te same rozmiary porównywalne do kosza na śmieci, jednak może zmniejszyć ich objętość aż 7-krotnie!


OSZCZĘDNOŚĆ CZASU i BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Tradycyjny sposób zarządzania odpadami u samego źródła polega na wykonywaniu przez pracowników szeregu czynności ręcznych, jak składanie kartonów czy wkładanie do worków. Urządzenia takie jak prasy, belownice i kompaktory wymagają od zatrudnionych jedynie umieszczenia odpowiednich odpadów w komorach, a następnie bezpiecznego wyjęcia gotowych bel lub worków i odłożenia ich w odpowiednie miejsce. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, niezbędne do pracy związanej z usunięciem odpadów z miejsca ich powstawania. Tego typu urządzenia używane są niemalże w każdej branży. Prasy i belownice o mniejszych wymiarach mogą zostać zainstalowane w miejscach dostępnych publicznie. Przykładem może być kompaktor TOM, który z łatwością zastępuje standardowe kosze na śmieci w barach szybkiej obsługi, restauracjach, hotelach, na lotniskach itp. Wybór urządzenia zależy głównie od rodzaju odpadów i ich wywarzanego wolumenu.


CZY INNOWACYJNOŚĆ JEST KONIECZNA?
Bezdyskusyjnie, nie ma wątpliwości, że w erze niezwykle szybkiego rozwoju technologii, nowoczesne rozwiązania to konieczność. Innowacyjność jest naturalnym następstwem dążenia do zapewnienia najwyższych standardów jakościowych. Podsumowując - innowacyjne rozwiązania są wbudowane w strategię każdego lidera rynku.