Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie prowadzi nabór do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (trzyletnie, forma zaoczna), kształcące w zawodzie technik poligraf.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w godz. 8.00–15.00. Kształcenie kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego (tytuł: technik poligraf) oraz egzaminem maturalnym. Szkoła dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem komputerowym, rozbudowaną bazą dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie złożonych przez słuchaczy prac kontrolnych oraz egzaminów zdawanych w czasie sesji jesiennej (luty) i wiosennej (czerwiec). Język obcy – do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski).

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do klasy pierwszej, świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik poligraf, trzy fotografie. O przyjęciu kandydatów do Technikum decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc w danym oddziale lub od niej mniejsza, dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy rekrutacji: do 23 sierpnia br. – składanie dokumentów, od 24 sierpnia br. do 25 sierpnia br. – rozmowy kwalifikacyjne w szkołach, 28 sierpnia br. – ogłoszenie list przyjętych.

Informacje: sekretariat szkoły, codziennie w godz. 8.00–14.30, tel. 012 648-49-03, wewn. 15; www.zspk.rix.pl
Źródło: ''