Zysk netto Mondi Packaging Paper Świecie za pierwszy kwartał 2007 roku wzrósł do 80,1 mln zł z 39,3 mln zł przed rokiem i był lepszy od rynkowego konsensusu, który był na poziomie 71,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w tym czasie wzrosły do 386,7 mln zł, wobec 328,2 mln zł przed rokiem i były niższe od konsensusu rynkowego 403 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł do 93,5 mln zł z 50,1 mln zł przed rokiem. Średnia z prognoz analityków wskazywała, że będzie to 89 mln zł.

Spółka podała, że zanotowała 13,2 proc. wzrost średnioważonej ceny w złotych, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen we wszystkich grupach wyrobów. MPP poinformowało, że pozytywny wpływ na przychody miało także zwiększenie o 5,5 proc. wolumenu sprzedaży w porównaniu do kwartału roku wcześniejszego.

Świecie w pierwszym kwartale zanotowało ponadto wzrost do 16,4 mln zł wartości sprzedaży praw majątkowych wynikających z produkcji energii zielonej o 2,3 mln zł.

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. Swój sukces firma przypisuje zdolności zaspakajania potrzeb klientów utrzymujących niezmienny popyt na jej wyroby. W 2006 roku przychód firmy wyniósł ponad 1.441,7 mln PLN. Dzisiaj, z eksportem przekraczającym 77% całkowitej sprzedaży w ujęciu ilościowym, MPP Świecie jest jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie.

W 2006 roku Spółka wyprodukowała 824.000 ton papieru dla przemysłu wytwarzającego tekturę falistą i worki papierowe.

Źródło: Mondi Packaging Paper Świecie - www.mondipackaging.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • Zysk czy wyzysk?

    Zyski z produkcji papieru w Mondi wzrastają z każym kwartałem za to pensje pracowników wogóle. Bo czy można nazwać podwyżką wzrost pensji o inflację? Powinni pracownicy zatrzymać na kilka godzin produkcję.