Antalis informuje o nabyciu udziałów Map Merchant Group. Efektem tego działania jest uzyskanie pierwszej pozycji wśród dystrybutorów papieru w Europie.

Koncentrując się konsekwentnie na rynku papierniczym, Sequana Capital potwierdza zamierzenia dotyczące nabycia przez Antalis całego pakietu udziałów Map Merchant Group należącego do dywizji hurtowniczej M-real.

Map jest czwartym w Europie co do wielkości udziałów w rynku dystrybutorem papieru z przychodem rocznym na poziomie 1,4 miliarda Euro. Firma zatrudnia 2400 pracowników obsługujących w 23 krajach rynki poligraficzne w obszarach: papiery dla drukarń i agencji reklamowych, papiery dla biur, papiery i materiały specjalistyczne wykorzystywane w branży reklamowej (papier, pianki, plastik).

Wartość transakcji jest szacowana na łączną kwotę 382 milionów Euro, co plasuje obecnie Antalis na pierwszym miejscu wśród dystrybutorów papieru w Europie z przychodem rocznym o wartości 3,7 miliarda Euro. Sprzedaż papieru w skali rocznej osiąga poziom 3 milionów ton, a liczba zatrudnionych wzrasta do 8400 osób pracujących w 44 krajach na świecie, w tym 30 europejskich.

Ta akwizycja podlegająca obecnie zatwierdzeniu przez Urząd Antymonopolowy, pozwoli firmie Antalis:
- poszerzyć swoje terytorium dzięki połączeniu obszarów działalności obydwu firm,
- utrzymać silną pozycję lidera w każdym kraju, gdzie firma działa,
- zwiększyć obrót o 38% oraz wielkość sprzedaży o 46% oraz poprawić wydajność operacyjną firmy,
- wzbogacić ofertę produktów oferowanych oraz podnieść efektywność oferowanego serwisu.

Połączenie firm wygeneruje istotną synergię pod względem optymalizacji łańcucha dostaw oraz uzupełni portfolio produktów.

Ta transakcja odbywa się w momencie, gdy Antalis działa w bardzo sprzyjającym środowisku, poprawa warunków rynkowych odnotowana w pierwszym kwartale została potwierdzona także w drugim kwartale. Obrazuje to intencję Sequan Capital’s by w przyszłych latach aktywnie zarządzać portfelem aktywów oraz działalnością, która mogłaby obejmować akwizycje oraz wyprzedaż, w celu optymalizacji wartości dla swoich udziałowców.

Pierre Darrot, Antalis CEO powiedział: “ Dzięki silnej obecności Map w Europie Północnej (Skandynawia, UK., Holandia), krajach Europy Wschodniej, Rosji i Ukrainie, Antalis wzmacnia swoją pozycję lidera na rynku europejskim.. Jest to główna wartość dla naszego rozwoju w przyszłości oraz pomoże nam to lepiej obsługiwać naszych klientów. Stworzenie nowej, połączonej grupy jest ważnym wydarzeniem w branży, która się konsoliduje, i tym samym jest istotnym krokiem w naszym rozwoju.

Jacek Nitecki, Antalis Central and Eastern Europe Managing Director powiedział « Poprzez tę akwizycję Antalis na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej wraz ze strukturami Map udostępni swoim partnerom największa sieć zaopatrzenia i zbytu w swoich sektorach. Jestem przekonany, że przełoży się to na jeszcze lepsze relacje z klientami i zwiększy atrakcyjność oferty firmy Antalis.

Źródło: Anntalis Poland
Źródło: ''