Gama środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych stale się poszerza. Mamy na co dzień do czynienia z coraz większą ilością preparatów, wsród których znajdują się również te bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Wprowadzanie substancji i preparatów niebezpiecznych (ich klasyfikacje zawiera Ustawa z dn. 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych) do obrotu, obłożone jest ograniczeniami, które wynikają między innymi z konieczności zastosowania specjalnych opakowań.

Opakowania takie muszą być, przede wszystkim, zaopatrzone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, a ponadto posiadać odpowiednie oznakowanie (reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 r.). O ile sprawa z oznakowaniem nie stanowi problemu, o tyle znalezienie odpowiedniego zamknięcia, szczególnie jeśli mamy do czynienia z substancją płynną, a zamknięcie ma być dozujące i umożliwiające wielokrotne zamykanie, może już przysporzyć problemów.

Jeśli zamknięciem ma być spryskiwacz – idealnym rozwiązaniem mogą się okazać produkowane przez firmę MWV CALMAR modele SP05 oraz Vela.


Oprócz podstawowych cech produkowanych przez MWV CALMAR spryskiwaczy, jakimi są: niezawodność, doskonała szczelność oraz elegancki kształt, wersja CR (Child Resistant) obu spryskiwaczy charakteryzuje się unikalnymi rozwiązaniami, dzięki którym przyznany został certyfikat ISO 8317, którego posiadanie spełnia wymogi, dotyczące zamknięć wielokrotnego zamykania w opakowaniach zawierających substancje i preparaty niebezpieczne (określone we wspomnianym już Rozporządzeniu Ministra Zdrowia).

Zastosowanymi rozwiązaniami są:
1. Non removable closure – nieodkręcalne zamknięcie 28/400 (wymaga oczywiście zastosowania butelki z odpowiednim gwintem);
2. Child resistant nozzle - specjalnie skonstruowana, wyposażona w blokadę końcówka dozująca.

Przedstawicielem w Polsce firmy MWV CALMAR jest:

KOMOS – Biuro Usług Technicznych i Handlowych


komos@komos.pl