Zakończenie akcji „...z natury segreguję!”

Do 30 października 2009 r. w gminach Błonie i Teresin odbywa się w okolicznych szkołach konkurs selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w ramach edukacyjnej akcji ekologicznej. Ogłoszenie wyników nastąpi na finale akcji 6 listopada br.

Akcja „… z natury segreguję!” w gminach Błonie i Teresin trwała przez dwa tygodnie. Podczas niej uczniowie z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów brali udział w specjalnych lekcjach ekologii, na których uczyli się prawidłowej segregacji odpadów i zasad recyklingu. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystywali w praktyce w ramach konkursu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, gdzie liczyła się jakość, a nie ilość. Ich pracę na bieżąco oceniali pracownicy operatora komunalnego, firmy Aminex, którzy po skończeniu akcji wytypują zwycięską placówkę. Natomiast Bakoma, jeden z największych zakładów produkcyjnych w okolicy popularyzował akcję wśród swoich pracowników i ich rodzin.

- Bezcenne jest zaangażowanie nauczycieli - lokalnych koordynatorów, którzy poza przekazywaniem wiedzy o segregacji odpadów, inicjują dodatkowe działania. Angażują się w raz ze swoimi uczniami w przygotowanie występów ekologicznych, czy innych prac artystycznych, budując świadomość wagi ochrony środowiska najbliższego otoczeniu. – powiedziała Katarzyna Kawczyńska, koordynator projektu „W Trosce o Naturę”, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA – Wspólnie pokazujemy dzieciom i ich rodzicom, jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne. Natomiast zaangażowanie w akcję samorządów lokalnych, przedsiębiorców i operatorów komunalnych pozwala nam na lepszą realizację tego ważnego celu. – dodała.

6 listopada br. o godz. 11 w hali GOSIR przy ul. XX-lecia 32 w Teresinie odbędzie się finał akcji. Podczas niego zostanie ogłoszona zwycięska placówka, która najlepiej posegregowała odpady. Poza tym nastąpi rozstrzygnięcie konkursów artystycznych: plastycznego, technicznego i fotograficznego oraz zostaną wyróżnieni najbardziej zaangażowani i pomysłowi koordynatorzy akcji w poszczególnych szkołach. Planowane są także prezentacje placówek biorących udział w akcji. Uczniowie przedstawią inscenizacje, piosenki i wiersze o tematyce ekologicznej. Dla uczestników organizatorzy przygotowali także animacje i zabawy ruchowe, które będą się odbywały pomiędzy występami poszczególnych szkół.

Ten projekt wspierała firma Bakoma, producent galanterii mlecznej, m.in. jogurtów, deserów, kefirów oraz serków, który angażuje się w projekty proekologiczne skierowane do mieszkańców gminy. Fabryka, będąc głównym partnerem projektu ufundowała nagrody dla zwycięzców konkursu zbiórki odpadów opakowaniowych.

Cała akcja została zorganizowane przez Polski System Recyklingu Organizację Odzysku. Władze gminy objęły ją honorowym patronatem i zaangażowały się w organizowanie projektu, koordynując prace szkół. Współorganizatorem była spółka Aminex z Grodziska Mazowieckiego, która oceniała wysiłki dzieci i przed finałem wybierze zwycięską placówkę w konkursie selektywnej zbiórki odpadów.

Program akcji „… z natury segreguję!” jest objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na www.wtrosceonature.com i www.psr.pl.
Źródło: ''

Komentarze