Folie polipropylenowe produkować można przy wykorzystaniu różnych technologii.

Ze względu na sposób produkcji rozróżniamy dwa ich rodzaje:
- folie wylewane, nieorientowane tzw. CAST, otrzymywane poprzez wytłoczenie przez długą wąską szczelinę płynnej masy tworzywa na obracający się cylinder i natychmiastowe jej schłodzenie
- folie orientowane, w skrócie nazywane najczęściej BOPP. Otrzymywane są one dwoma różnymi sposobami. Najbardziej rozpowszechniona technologia polega na rozciąganiu wytłoczonej uprzednio masy tworzywa tworzącej taśmę na długiej poziomej linii (stenter line). Rozciąganie to odbywa się najpierw wzdłuż, w kierunku przesuwu taśmy (MD) ok. 4-5 razy, a następnie w kierunku poprzecznym (TD) ok. 8-10 razy. To nierównomierne rozciąganie powoduje, że parametry określające wytrzymałość na rozciąganie czy wydłużenie folii przy zerwaniu dla obu tych kierunków różnią się od siebie. Różnice te i wynikające z nich nierównomierne wewnętrzne naprężenia nie mają większego znaczenia przy większości standardowych zastosowań. Zaczynają jednak odgrywać rolę w warunkach ekstremalnych dla folii jak np. wycinanie niewielkich ich fragmentów (etykiety), cięcie odcinków taśmy do formowania kolejnych opakowań na bardzo szybkich maszynach, formowanie złożonego, wielowarstwowego zgrzewu, zdejmowanie z podłoża etykiet samoprzylepnych, „wtapianie” etykiet w ściance opakowań formowanych technologią „in-mould”.

Dwustronne rozciąganie / orientowanie folii jest zabiegiem często niezwykle pożądanym. Pozwala on lepiej wykorzystać folie BOPP na maszynach, gdyż zwiększa się znacznie ich sztywność, zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, zmniejsza wydłużenie przy zerwaniu. Proces ten zwiększa też przejrzystość folii i ich barierowość.


Przenikalność pary wodnej i tlenu

Ale proces ten, jako bardzo użyteczny, można przeprowadzić również przy wykorzystaniu innej technologii – technologii rozdmuchu. Szczelina, przez którą wytłaczana jest z ekstrudera masa tworzywa jest w tym przypadku okrągła, a ekstruder znajduje się na górze powodując przesuw folii z góry w dół. W zsuwający się w dół uformowany w ten sposób przez płynne tworzywo „rękaw” o niewielkiej średnicy w pewnym momencie wdmuchiwane jest powietrze tworząc duży balon. Jednocześnie następuje przyspieszenie przesuwu balona. Poprzez ten proces folia rozciągana jest jednocześnie w obu kierunkach, przy czym parametry rozdmuchu i przyspieszenie przesuwu balona są tak dobrane, aby rozciągnięcie w obu kierunkach było 8-krotne. Otrzymuje się w ten sposób folię o zrównoważonych naprężeniach wewnętrznych znacznie lepiej dającą się wykorzystywać w wymienionych już wcześniej ekstremalnych warunkach pracy.


Moment rozdmuchiwania rękawa polipropylenowego do postaci balona


Balon z folii polipropylenowej przesuwa się kilka pięter w dół

Tę unikatową technologię wykorzystuje do produkcji folii BOPP firma Innovia Films z Wielkiej Brytanii. Metodą tą produkuje ona blisko 90 tys. ton folii w swoich zakładach w Wielkiej Brytanii, Belgii i Australii.

Dzięki temu procesowi można:
• nadać folii właściwości niewielkiej kurczliwości bez konieczności przepuszczania zapakowanego w nią wyrobu przez tunel grzewczy. W ten sposób folia ta znalazła szerokie zastosowanie przy owijaniu paczek papierosów (dostawca nr 1 na świecie), nośników audiowizualnych (CD, DVD, kasety), herbat, kosmetyków, farmaceutyków, wyrobów cukierniczych.

• produkować folie o bardziej zrównoważonych naprężeniach wewnętrznych pozwalających doskonale wykorzystywać je do produkcji etykiet samoprzylepnych (dostawca nr 1 na świecie) i etykiet IML

• otrzymywać folie przezroczyste o grubościach bardzo małych (15 mikronów) i bardzo dużych (90 mikronów) przy zachowaniu doskonałej przezroczystości co ma bardzo duże znaczenie przy druku elementów graficznych. Folie spienione (perliste) mogą osiągać grubość do 350 mikronów (syntetyczny papier, folie izolacyjne).

• otrzymywać folie nadające się do stosowania na super szybkich maszynach owijających (100m/min, temperatura zgrzewu 65ºC – najszybsza folia na rynku).

Część produkowanych przez siebie folii BOPP Innovia Films może też uszlachetniać poprzez powlekanie ich lakierem akrylowym lub PVdC uzyskując w ten sposób znaczne podwyższenie ich barierowości, połysku, poślizgu, możliwości zadruku, siły zgrzewu. W ofercie swojej posiada też folie BOPP z antyfogiem , oddychające i „peelable”.


Balon z folii polipropylenowej przesuwa się kilka pięter w dół

Opracowana przez Innovia Films unikatowa technologia rozdmuchu pozwala też produkować specjalne podłoże polimerowe do produkcji banknotów i papierów wartościowych. Polimerowe banknoty zabezpieczono m.in. stosując przezroczyste okienka oraz wiele innych, bardzo nowoczesnych rozwiązań. Cechuje je wysoka wytrzymałość na rozdarcie. Nie przepuszczają też one wilgoci co sprawia, że są odporne na zabrudzenia. Badania potwierdzają, że są cztery do pięciu razy trwalsze niż tradycyjne banknoty papierowe. Innovia Films jest jedynym na świecie producentem tego rodzaju materiałów polimerowych.Więcej informacji na stronie www.innoviafilms.com
Źródło: ''