W 2008 roku grupa Boryszewa zainwestuje ponad 100 mln zł. Firma rozpatruje możliwość przeprowadzenia większych projektów, ale raczej nie zrealizuje ich w tym roku.

- Grupa pracuje nad kilkoma dużymi projektami. Ich realizacja wymagałaby pewnych dezinwestycji w ramach grupy w celu sfinansowania nowych przedsięwzięć - mówi Arkadiusz Krężel, szef rady nadzorczej Boryszewa. Dodał jednak, że realizacji projektów nie należy spodziewać się w tym roku. Są one- w fazie wstępnej i wiązane są m.in. z prywatyzacjami zapowiadanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
- Ten rok mógłby być wykorzystany na przygotowanie do tych większych inwestycji - mówi prezes. Spółka nie wyklucza też uruchomienia w przyszłości nowej produkcji za granicą w- obszarach o niższych kosztach.

- Poprosiliśmy zarząd Boryszewa o przedstawienie planów co do dezinwestycji poszczególnych aktywów - informuje Krężel. Przedstawiciele spółki zapytani o możliwość sprzedaży Impexmetalu odpowiedzieli, że trwa kalkulacja i nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji w tym zakresie. - Obecna sytuacja na rynku kapitałowym nie wróży poprawy w najbliższym czasie. To okres, który trzeba wykorzystać na przygotowanie aktywów do dezinwestycji w późniejszym terminie - ocenia szef rady nadzorczej Boryszewa.
Spółka planuje sprzedaż gruntów, które zostaną pozyskane m.in. po reorganizacji procesów produkcyjnych. Jak informowała PAP w styczniowym wywiadzie prezes Boryszewa Małgorzata Iwanejko, do firmy może trafić z tego tytułu kilkaset milionów złotych. Rozważana jest również sprzedaż nieruchomości w Warszawie.

Ten rok będzie rokiem zmian w Elanie. Spółka planuje zamknięcie wydziału chemicznego, jako że wytwarzanie surowca do produkcji polimeru we własnym zakresie stało się nieopłacalne. W lutym w Elanie zostanie zatrzymana produkcja i rozpocznie się demontaż instalacji, który potrwa około roku. Część instalacji zostanie sprzedana, z czego do spółki może trafić ok. 8 mln zł.

Prezes Iwanejko ocenia, że w wynikach Elany za drugi kwartał, w związku z podjętymi działaniami naprawczymi, będzie już widoczna poprawa. Jej zdaniem w tym roku wyniki Boryszewa będą lepsze niż w ubiegłym. - Liczymy, że zanotujemy wyższy wzrost niż w roku ubiegłym - powiedziała prezes.

Po czterech kwartałach 2007 roku zysk netto grupy Boryszewa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wzrósł do 56,3 mln zł z 49,3 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł do 259,8 mln zł ze 177,7 mln zł, a przychody spadły do 4,8 mld zł z 5,4 mld zł.

Grupa Boryszew powstała w wyniku przejęcia w 2005 roku przez spółkę Boryszew firmy chemicznej Elana z Torunia oraz Huty Oława z Oława. Oddział w Boryszewie produkuje materiały budowlane (siding, elementy dekoracyjne ze styropianu, drzwi stalowe, kamień elewacyjny), płyny do samochodów (chłodnicowe - Borygo, hamulcowe i do spryskiwaczy), opakowania z tworzyw sztucznych (ze styropianu, beczki i wiaderka), kleje oraz wózki widłowe marki RAK. Oddział w Toruniu produkuje włókna cięte typu Elana, włókna ciągłe typu Torlen, granulat butelkowy PET, włókniny dla przemysłu pokryć dachowych typu ELBOND. Oddział w Oławie jest największym w Polsce producentem tlenków cynku i ołowiu.

Źródło: PAP
Źródło: ''