Organizatorzy Międzynarodowych Targów Opakowań EMBALLAGE (22-25 listopada 2010 – Paris Nord Villepinte) zgromadzili 27 września komitet składający się ze specjalistów z dziedziny opakowań (dziennikarzy, ekspertów, designerów); mieli oni dokonać wyboru nowych produktów, maszyn i urządzeń oraz usług proponowanych przez wystawców Targów w tym roku.

Co nowego na EMBALLAGE 2010 ? Innowacja w 100% odpowiedzialne & w 100% ekonomiczne !


Redakcja portalu Opakowania.com.pl również jest w gronie jury.

Kryteria zastosowane w tej selekcji wynikały niejako z 3 filarów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej -  « Rozwiązania dla Środowiska », « W służbie jednostki » oraz « Inicjatywy gospodarcze ».

Pośród 243 nowości przedstawionych przez wystawców podczas tego spotkania wyróżniono 109.
Po kolejnej selekcji, której dokona teraz jury złożone z dziennikarzy specjalistycznej prasy międzynarodowej, najlepsze innowacje przedstawione zostaną na Targach w sektorze PACK INNOVATION EMBALLAGE 2010 u wejścia do Hali 6.
Dokonana selekcja ukazała tendencje dominujące w dziedzinie opakowań w roku 2010 :
innowacje stworzone w dobie kryzysu pokazują, że opakowania stają się czynnikami kluczowymi sukcesu w strategii zrównoważonego rozwoju;
To właśnie sektor spożywczy i zdrowotny są kołem zamachowym rynku ;
odnajdujemy tyle samo innowacji w sektorze MDD, co wśród produktów luksusowych !

Jeśli w przypadku 60% produktów oficjalnie ogłoszonych innowacyjnymi podnosi się ich aspekt oszczędnościowy (kryzys niczego nie oszczędza !), to 24 % z nich wyróżnia się ze względu na ich wymiar ludzki, a 16% ze względu na ich wartość dla środowiska naturalnego.
Ekologicznie zaprojektowane, prezentowane opakowania i urządzenia starają się odpowiedzieć na wyzwania, przed którymi stają obecnie przedsiębiorstwa: skuteczność energetyczna, zmniejszenie uzależnienia od energii pozyskiwanych kosztem środowiska, czyste technologie.
Nowości te sytuują człowieka w centrum rozwoju we wszystkich aspektach otaczającej nas rzeczywistości.
Powstaje coraz więcej usług, oprogramowań oraz aparatury kontrolnej, aby umożliwić klientom nabranie nawyków stosowania pary opakowanie-produkt w działaniu odpowiedzialnym.

Sektor artykułów spożywczych stałych i płynnych ujawnia najwięcej innowacji, jednak innowacje znajdujące zastosowanie w sektorze zdrowia nie zostają w tyle, stymulowane przez dynamikę tego rynku i to pomimo kryzysu.

A oto odbicie trendów z rynków światowych : innowacje prezentowane przez EMBALLAGE 2010 odnoszą się w tych samych proporcjach do sektora MDD jak i produktów luksusowych.

To prapremiera Targów, zapraszamy do zapoznania z selekcją nowości na
http://www.j2c-com.com/emballage10/admin/Default.asp?lang=fr
(login : presse – hasło : emballage2010)


Aby dowiedzieć się więcej o produktach, maszynach i wyróżnionych usługach, targi EMBALLAGE oddają do dyspozycji dziennikarzy platformę konsultacji dot. nowości wybranych przez wspomniany komitet 27 września
zachęcamy do odkrycia na tej platformie streszczenia dot. nowości wg kategorii, sektora zastosowań oraz daty wylansowania; prosimy zapoznać się z każdym szczegółowym opisem oraz ściągnąć wszystkie przedstawione nowości.Kontakty z prasą : Laurence Fauchet / Frédérique Kerbrat / Cathy Bubbe
65, rue Chardon Lagache, 75016 Paris - Tél. : 33 1 42 30 81 00 - l.fauchet@rpca.fr / f.kerbrat@rpca.fr / c.bubbe@rpca.fr
Przedstawicielstwo Targów EMBALLAGE w Polsce :
PROMOSALONS POLSKA
Warszawa, tel. 22 815 64 55 fax 22 815 64 80 e-mail : promopol@it.pl
Źródło: ''