Akcja „Drzewko za butelkę” została zainicjowana przez Sekretariat znanego w środowisku branży chemicznej Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz firmy tworzące ten program. Tegoroczna, czwarta edycja odbędzie się pomiędzy 19 maja a 18 czerwca, ale już teraz rozpoczyna się akcja informacyjna i logistyczne przygotowanie zbiórki butelek PET.

„Drzewko za butelkę”, to nazwa akcji, która z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywa się w maju i czerwcu w wielu miejscowościach Polski. W dziesiątkach szkół i przedszkoli, po raz trzeci odbywa się konkurs na zebranie jak największej ilości plastikowych butelek „PET”, za sprzedaż których zostaną zakupione i posadzone drzewka. Zwycięzcy zabawy ekologicznej pojadą na wycieczki. Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” i firmy branży chemicznej będące realizatorami tego programu, chcą zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego świętowania Światowego Dnia Ochrony Środowiska obchodzonego w dniu 5 czerwca. Zaproponowali oni akcję łączącą walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę.

Ideą akcji „Drzewko za butelkę” jest rywalizacja w formie zabawy pomiędzy klasami szkolnymi i grupami przedszkolnymi w wytypowanych miejscowościach, w uzbieraniu jak największej ilości pustych butelek „PET”. Zebrane butelki trafią do powtórnego przerobu, a uzyskane dzięki temu pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sadzonek drzew. Drzewka będą uroczyście posadzone w wybranych przez dzieci miejscach w swoim otoczeniu. Grupa, która w swoim środowisku zbierze najwięcej butelek, wyjedzie w nagrodę na wycieczkę autokarową. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają drobne upominki i dyplomy. Bez względu jednak na wymienione gratyfikacje, najważniejsza w tej propozycji jest edukacja ekologiczna, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, włączanie się w nurt aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o własną gminę.

Akcja toczy się zawsze w miejscowościach, gminach i powiatach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie firm chemicznych skupionych wokół Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Zakłady te są realizatorem akcji, zabezpieczają wszystkie jej skomplikowane elementy jak np. logistyka odbioru zebranych butelek, dostarczanie drzewek do sadzenia, organizowanie pikników podsumowujących akcję.

W akcji w 2005 roku uczestniczyło 22 tys. dzieci z 11 miejscowości. Ogółem zebrano 687.303 szt. butelek i posadzono 871 drzewek.

Do Akcji w poprzednich edycjach przystepowały następujące firmy: Anwil SA, ZCh "Organika Sarzyna" S.A., Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., ZTS "Erg" w Pustkowie S.A., Brenntag Polska Sp. z o.o., Warter Sp. z o.o., Petrochemia - Blachownia S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach, Zch "Luboń" Sp. z o.o., ZCh "Zachem" S.A., Ashland Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu, Hamburska Spółka Handlowa H.S.H. Sp. z o.o., Novol Sp. z o.o., Branżowa Organizacja Odzysku S.A. oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.


Źródło: ''