Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w czerwcu optymistyczna, zbliżona do sygnalizowanej w maju i lepsza niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Wpływają na to bardziej korzystne oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji i nieco ostrożniejsze przewidywania w tym zakresie na najbliższe miesiące.

Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, natomiast odpowiednie prognozy wskazują na możliwość jej poprawy w nadchodzących miesiącach - podał Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 16 (w maju - plus 17). Poprawę koniunktury sygnalizuje 28% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 12% (w maju odpowiednio: 30% i 13%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący portfel zamówień (zarówno krajowy jak i zagraniczny) jest oceniany optymistycznie, lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Wpływa to na zwiększenie bieżącej produkcji. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują rozszerzenia portfela zamówień i produkcji, jednak w skali mniejszej niż wskazywały prognozy sprzed miesiąca. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Utrzymują się opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, co powoduje, że przedsiębiorstwa napotykają trudności przy bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach przewiduje się poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w stopniu zbliżonym do przewidywanej przed miesiącem. Liczba zatrudnionych pracowników może nieznacznie wzrosnąć. Spodziewany jest też wzrost cen wyrobów gotowych, nieco większy niż prognozowano w maju.

Na ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. W czerwcu najlepiej oceniają koniunkturę producenci: wyrobów chemicznych (plus 32 - spadek o 3 punkty), masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (plus 30 - wzrost o 6 punktów), wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (plus 27 - wzrost o 1 punkt), metalowych wyrobów gotowych (plus 22 - wzrost o 1 punkt), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 21 - spadek o 5 punktów), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 19 - wzrost o 4 punkty), metali (plus 19 - wzrost o 9 punktów), maszyn i urządzeń (plus 18 - wzrost o 2 punkty), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (plus 18 - spadek o 7 punktów). Negatywne oceny formułują jedynie producenci odzieży i wyrobów futrzarskich (minus 7 - utrzymała się wartość z poprzedniego miesiąca).

Producenci wyrobów chemicznych oceniają klimat koniunktury optymistycznie, choć nieco ostrożniej niż w maju. Bieżące oceny portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne niż przed miesiącem. Wzrost przyszłego portfela zamówień i produkcji może być też mniejszy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Zapasy wyrobów gotowych kształtują się w czerwcu na poziomie nieco niższym od uważanego za wystarczający. Mimo utrzymujących się opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, producenci nie zgłaszają trudności przy regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. Prognozy dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne i lepsze od przewidywań z maja. Dyrektorzy zamierzają nieznacznie.

Źródło:
Źródło: ''