Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu kształtuje się na poziomie plus 17 wobec plus 16 w czerwcu - podał w poniedziałek GUS.

W lipcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 17 (w czerwcu µ plus 16). Poprawę koniunktury sygnalizuje 29 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 12 proc. (w czerwcu odpowiednio: 28 proc. i 12 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący portfel zamówień (zarówno krajowy jak i zagraniczny) jest oceniany optymistycznie, nieco lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Wpływa to na zwiększenie bieżącej produkcji. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują rozszerzenia portfela zamówień i produkcji, jednak w skali mniejszej niż wskazywały prognozy sprzed miesiąca.

Według GUS, zapasy wyrobów gotowych kształtują się w lipcu na poziomie nieco niższym od uważanego przez przedsiębiorców za wystarczający. Mimo iż utrzymują się opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorcy sygnalizują mniejsze niż w czerwcu trudności przy bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach przewiduje się poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w stopniu nieco większym niż przewidywano przed miesiącem.

Z badań wynika również, że liczba zatrudnionych pracowników może nieznacznie wzrosnąć. Spodziewany jest też wzrost cen wyrobów gotowych, nieco szybszy niż prognozowano w czerwcu.

Źródło:
Źródło: ''