Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym 2007 roku średnio o 4,0% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w piątek. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro zwiększyła się w tym czasie o 4,1% r/r.

W ujęciu miesięcznym produkcja wyrównana sezonowo w całej Unii wzrosła o 0,5%, i o 0,6% strefie euro. Spośród krajów, których danymi dysponował Eurostat, produkcja liczona rok do roku wzrosła w lutym w 17 przypadkach, a spadła w czterech. Największe wzrosty odnotowały: Irlandia (22,4%), Czechy i Słowacja (15,5%), Polska (12,9%) i Rumunia (10,1%). Natomiast spadki odnotowały Finlandia (-1,3%), Holandia (-1,1%), Włochy (-0,7%) i Wielka Brytania (-0,4%).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja przemysłowa spadła w lutym o 2,1% w stosunku do stycznia wobec wzrostu o 0,2% m/m (po rewizji) w styczniu, natomiast w ujęciu rocznym wzrosła o 12,9% (wobec 15,4% - po rewizji - w styczniu).

Źródło:
Źródło: ''