Z uwagi na pełne obłożenie pierwszej linii do produkcji folii BOPP, uruchomionej w Alupol Films w listopadzie 2016 roku, pojawiła się potrzeba przyspieszenia inwestycji obejmującej budowę nowego zakładu z kolejną linią do produkcji takich folii.

Druga linia do produkcji folii BOPP w Alupol Films

12 października 2017 roku, Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. zatwierdziła zmiany planu inwestycyjnego na lata 2017-2020 zawartego w „Strategii 2020”. Dzięki temu nastąpi zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Projekt będzie realizowany w latach 2017–2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego (komunikat z dnia 1 lutego 2016). 

 

Zapoznaj się z komunikatem z dnia 1 lutego 2016

 

Źródło: Alupol Packaging